Linkedin. Facebook. Twitter. Instagram. Youtube.

#ADNINNOVADOR

Som una pime innovadora® que acompanya la transformació digital de les empreses d'Europa i el món mitjançant la recerca, innovació i desenvolupament.

Aconseguim la integració de la tecnologia digital en el teu negoci aprofitant l'automatització, l'escalabilitat i la resiliència que ofereixen les eines tecnològiques actuals.

sectors en els quals treballem

Finances
Solucions innovadores per a bancs, companyies d'assegurances i d'inversió dissenyades per a optimitzar el rendiment i les operacions.
Retail
Eines per a sistemes de punt de venda, gestió d'inventari i gestió de relacions amb els clients amb l'objectiu de millorar l'experiència del client i impulsar les vendes.
Sector Públic
Els governs han d'afrontar dia a dia amb grans quantitats d'informació i documentació, oferim solucions digitals destinades al ciutadà i la inclusió.
Agricultura
Solucions innovadores per a agricultors, ramaders i agronegocis dissenyades per a optimitzar el rendiment, optimitzar les operacions i millorar l'eficiència.
Salut
Eines innovadores per a hospitals, clíniques i altres proveïdors d'atenció mèdica elaborades per a millorar els resultats dels pacients, optimitzar les operacions i millorar la qualitat general de l'atenció.
Logística
Des del seguiment en temps real fins a la gestió d'inventari, tenim les eines i el coneixement per a ajudar-lo a mantenir-se a l'avantguarda.
què fem?

Treballem en el desenvolupament de solucions innovadores de màxima qualitat i confiabilitat, que presenten respostes a problemàtiques concretes de negoci.

Creiem en la importància de generar aliances per al desenvolupament de projectes d'innovació col·laboratius.

Garantim solucions innovadores basades en la tecnologia per a brindar major competitivitat a les empreses i organitzacions d'Europa i el món.

+400 treballadors a nivell global
+40 treballadors a Espanya
Presència a Europa, Llatinoamèrica i els EUA