Linkedin. Facebook. Twitter. Instagram. Youtube.

Junior Data Engineer

Junior Data Engineer
Lugar
Barcelona
Tecnoloxías
PostgreSQL/MySQL, MongoDB ou similares
ETL
Ferramentas como Apache Spark ou Hadoop
SQL
Educación
Título universitario en informática, enxeñería de sistemas, estadísticas ou cualquera outro tema relacionado co manexo e procesamento de datos.
Experiencia
Preferible 1 ano de experiencia en procesamento e xestión de datos.
Familiaridade con ferramentas de xestión de bases de datos como PostgreSQL, MongoDB ou similares.
Coñecementos básicos en linguaxes de programación como Python.
Experiencia inicial en ETL e ferramentas de procesamento de datos como Apache Spark ou Hadoop.
Familiaridade con SQL e consulta de bases de datos.
Competencias
Capacidade para traballar con grandes conxuntos de datos e realizar análises preliminares.
Axudar na creación e mantemento de pipelines de datos.
Participar na construcción de solucións de almacenamento e consulta de datos.
Colaborar cos equipos multidisciplinarios para entender necesidades de datos e ofrecer solucións.
Asumir responsabilidades en tarefas asignadas e garantir a calidade e precisión dos datos procesados.
Estar disposto a aprender e adaptarse a novas tecnoloxías e ferramentas no ámbito dos datos.
Apoiar na automatización de tarefas para mellorar a eficiencia dos procesos relacionados cos datos.
¡Inscríbete!
Ningún ficheiro seleccionado
Máximo un arquivo.
Límite de 10 MB.
Tipos permitidos: pdf, tar, zip.

Está recibindo este correo electrónico porque visitou o noso sitio ou preguntou polo boletín periódico. Asegúrese de que as nosas mensaxes chegan á súa bandexa de entrada (e non ás súas carpetas de correo masivo ou lixo).
Política de privacidade | Darse de baixa