Intelixencia artificial… está na nosa vida cotiá?

intelixencia-artificial

Intelixencia arficial… está na nosa vida cotiá?

A realidade indica que, de maneira case desapercibida, a intelixencia artificial pasou de estar nas películas e os grandes avances científicos, a estar presente no noso día a día. Pero primeiro definamos o termo. Segundo Andreas Kaplan e Michael Haenlein, a intelixencia artificial é “a capacidade dun sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender dos devanditos datos e empregar eses coñecementos para lograr tarefas e metas concretas a través da adaptación flexible”. En palabras sinxelas, podemos dicir que cando unha máquina imita as funcións e o comportamento humano, como a aprendizaxe, a percepción, a resolución de problemas e o razoamento, falamos en definitiva de intelixencia artificial.

Desde a súa aparición no ano 1956, a intelixencia artificial cobrou gran popularidade, fundamentalmente como consecuencia do aumento na cantidade de datos e algoritmos avanzados que se usan na actualidade. Sen ir máis lonxe, as compras realizadas por internet e a publicidade que vemos ao navegar, as procuras que realizamos na web, as traducións que se xeran de maneira automática e os asistentes virtuais do noso celular, constitúen algúns exemplos concretos de que a intelixencia artificial atópase presente na nosa vida cotiá.

Cales son as aplicacións máis comúns desta tecnoloxía nos distintos sectores da economía?

Entre as aplicacións máis habituais no mundo dos negocios, destácanse as seguintes. No sector saúde, utilízase por exemplo para relevar os síntomas que presentan os pacientes e así contribuír ao diagnóstico clínico e identificar factores xenéticos que poderían no futuro implicar o desenvolvemento de certas enfermidades. No sector transporte, poderían citarse os primeiros automóbiles que se manexan sen condutor, o que permitiría mellorar o tráfico, optimizar a circulación e evitar posibles colisións. Así mesmo, a condución autónoma resulta aplicable a outros tipos de transporte, como podería ser o ferroviario, introducindo melloras significativas na velocidade sen descoidar cuestións de seguridade. En canto ao sector manufactureiro, a intelixencia artificial pode verse reflectida nos procesos robotizados e o mantemento preditivo das maquinarias. No sector financeiro, a intelixencia artificial atopa as súas principais aplicacións en canto a seguridade e tamén nas predicións sobre o mercado financeiro. No sector agrícola tamén son moi utilizados as análises preditivas que contribúen a mellorar a produtividade e reducir os impactos ambientais, minimizando por exemplo a utilización de fertilizantes e pesticidas, e mesmo dun recurso tan prezado como a auga. Finalmente, no sector comercial, a intelixencia artificial posibilita predicir as vendas, así como tamén orientar aos clientes na elección dos produtos ou servizos máis apropiados de acordo ás súas características e necesidades específicas.

Como pode verse con estes sinxelos exemplos, son diversas as aplicacións da intelixencia artificial en cada un dos sectores e espérase que estas se multipliquen nos próximos anos. En Macrotest estamos para asesorarche sobre a implementación da intelixencia artificial na túa empresa. Contamos cun equipo de profesionais altamente capacitados que che axudarán a atopar a mellor solución para o teu negocio. Contáctanos!