Que é a transformación dixital no agro?

Blog Transformación Dixital Agro
 

Seguramente escoitaron falar algunha vez de Big Data, Machine Learning, Industria 4.0, ou Transformación Dixital, termos que xurdiron como consecuencia da revolución tecnolóxica que estamos a atravesar na actualidade. Gran cantidade de persoas cren que a transformación dixital consiste en implementar un programa de xestión, un CRM, un ERP ou un BPM, pero a realidade é que significa moito máis que iso.

 

A transformación dixital implica o desenvolvemento dun proceso no cal se utilizan tecnoloxías destinadas a optimizar o desempeño da organización, aumentando o alcance para garantir mellores resultados. Tamén pode ser definida como a incorporación e integración de novas tecnoloxías en todas as áreas dunha empresa coa finalidade de perfeccionar os procesos, aumentar a competitividade e brindar un novo valor agregado aos clientes. Esta transformación require un cambio estrutural nas organizacións que dá un papel esencial á tecnoloxía. Nos últimos anos a transformación dixital pasou a ser practicamente unha necesidade, facendo que o éxito da empresa dependa en gran medida da súa capacidade de adaptación a un mercado cada vez máis dixitalizado.

 

Neste sentido, a transformación dixital impactou en diversas industrias, sendo unha das máis relevantes a agroindustria. Neste sector, a transformación dixital constitúe un factor crave para xerar o cambio necesario que permita ser moito máis eficiente e produtivo. É importante mencionar que o proceso de transformación dixital non é exclusivo das grandes empresas, senón que calquera organización independentemente do seu tamaño, pode levar adiante un proxecto de transformación dixital na industria do agro.

 

Algúns exemplos que se poden mencionar neste sector son transformacións que implican o uso de dispositivos electrónicos para a organización e control das actividades no campo, intelixencia de negocios aplicada ás distintas etapas do proceso, sistemas que permiten o acceso remoto aos datos, mesmo controladores de consumo de diversos recursos como pode ser auga, electricidade, combustibles, agro insumos, entre outros.

 

Cales son os seus beneficios?

 

Entre os principais beneficios da implementación da transformación dixital no agro podemos mencionar que ofrece novas oportunidades de negocio grazas á análise de datos, proporcionando unha capacidade de resposta rápida á contorna cambiante no que se moven estas organizacións; potencia e mellora a comunicación tanto interna como externa, fomentando o traballo colaborativo entre os membros da organización e aumentando as posibilidades de interacción cos clientes agropecuarios ou consumidores mellorando a súa experiencia de cliente e a súa relación coa marca; e reduce custos a través da optimización dos procesos organizacionales.

 

En Macrotest contamos cun produto desenvolvido especialmente para optimizar os procesos no agro. Trátase dunha plataforma para a administración intelixente de cultivos, denominada AgroInt, que minimiza o impacto de pragas, enfermidades e malezas, a través do acceso inmediato e continuo dos rexistros permitindo realizar unha vixilancia xeolocalizada desde o móbil; e o tempo de aplicación sobre a produción é moi baixo.

 

A transformación dixital representa unha aposta cara ao futuro a través da xeración de novos métodos de traballo que aproveiten todo o potencial da dixitalización. Este proceso de cambio pode levar a cabo de maneira máis fácil se é acompañado por expertos dixitais que deseñen un plan integral e asesoren en toda a implementación para optimizar os recursos e xerar unha vantaxe competitiva.

 

En Macrotest contamos coa experiencia e o coñecemento dos nosos profesionais nas problemáticas da industria do agro que permitirá identificar o proceso de transformación ideal para a vosa empresa. Contáctanos para comezar a transitar este camiño cara á transformación dixital do teu negocio!