Cales son os beneficios de contratar células áxiles?

Cales son os beneficios de contratar células áxiles

Na era actual da transformación dixital, as empresas buscan constantemente maneiras de mellorar a súa rendibilidade e manter a súa competitividade no mercado. Unha forma de lograr isto é adoptando un enfoque de células áxiles no desenvolvemento de produtos e servizos.

As células áxiles son equipos pequenos e altamente colaborativos que traballan de maneira autónoma para desenvolver un produto ou servizo específico. Estes equipos están compostos por membros con habilidades complementarias e enfócanse na entrega continua de valor ao cliente. A metodoloxía áxil volveuse popular no sector tecnolóxico, xa que permite unha maior flexibilidade e capacidade de adaptación aos cambios no mercado.

A implementación de células áxiles nunha empresa pode traer moitos beneficios:

 • En primeiro lugar, permite unha maior innovación ao permitir que os equipos traballen de maneira autónoma e tomen decisións rápidas. Isto tamén aumenta a eficiencia ao reducir os tempos de desenvolvemento e permitir unha maior rapidez no lanzamento de produtos e servizos.
 • En segundo lugar, as células áxiles tamén melloran a intelixencia de negocios ao permitir unha mellor comunicación e colaboración entre os diferentes departamentos dunha empresa. Isto aumenta a capacidade da empresa para tomar decisións informadas e adaptarse aos cambios no mercado.
 • Finalmente, a adopción de células áxiles tamén pode mellorar a rendibilidade dunha empresa ao permitir unha maior eficiencia no desenvolvemento de produtos e servizos. 

En Macrotest, contamos con células áxiles como unha forma efectiva de mellorar a innovación, a intelixencia de negocios e a rendibilidade nas distintas industrias. 

Ao permitir equipos pequenos e altamente colaborativos para traballar de maneira autónoma e enfocarse na entrega continua de valor ao cliente, as empresas poden mellorar a súa capacidade de adaptación e eficiencia. 

Se queres coñecer máis sobre o noso servizo de células áxiles, ponche en contacto connosco en info@macrotest.es!

Big Data, Business Intelligence e Data Science… convertendo datos en información de valor

Big Data, Business Intelligence e Data Science

 

É claro que nun mundo onde a transformación dixital ha chegado para quedar, toda organización debe contar coa capacidade para recompilar, seleccionar, organizar, analizar e interpretar un gran volume de datos. Neste sentido, o adecuado manexo e coñecemento dos datos resultan claves e estratéxicos en calquera sector de negocios. Por este motivo, son cada vez máis as empresas que deciden investir en solucións de analítica de datos baseadas na premisa de que a información é poder (e que os datos son a moeda da economía dixital).

No contexto actual, existe unha serie de metodoloxías que buscan dalgún modo facilitar a toma de decisións baseadas en datos. As compañías que asumen o reto de coñecer e interpretar os seus datos, benefícianse de maneiras moi variadas, xa sexa aforrando custos, gañando en rapidez, mellorando o servizo prestado aos clientes, anticipándose á competencia, mellorando a xestión operativa do negocio, e identificando novas oportunidades de negocio. En definitiva, a obtención destes beneficios dependerá da elección correcta acerca dos procesos de análises de datos máis convenientes para a empresa.

Conceptos como Big Data, Business Intelligence e Data Science teñen en común a intención de extraer valor da información, aínda que o fan dunha forma distinta e complementaria.

 • Big Data fai referencia ao almacenamento de grandes volumes de datos e aos procedementos que se utilizan para atopar patróns repetitivos dentro destes datos. O Big Data focalízase na captura e procesamento dos datos, traballando cunha gran cantidade de datos complexos (estruturados e non estruturados) que proveñen de diversas fontes, tales como sensores, dispositivos intelixentes, páxinas web e redes sociais, entre outras. A cantidade e complexidade destes datos dificultan a súa análise e xestión se non se utilizan as ferramentas apropiadas.
 • Business Intelligence encárgase da xestión de datos, organización de datos e produción de información a partir de datos. Aplícase nas organizacións para mellorar fundamentalmente a capacidade de toma de decisións, realizando tarefas de minería de datos, analizando información empresarial, e xerando informes. A intelixencia de negocios utilízase predominantemente para a análise de datos históricos almacenados, impactando no rendemento empresarial, pero sen poder predicir datos futuros. Neste sentido, atópase orientada ao pasado, estudando a evolución histórica da empresa para comprender o seu desenvolvemento ao atopar patróns analíticos. A intelixencia de negocios constitúe o conxunto de aplicacións, metodoloxías e tecnoloxías capaces de transformar os datos en información valiosa e estruturada para ser utilizada con fins empresariais. Céntrase especificamente en datos internos da compañía e do sector. Algúns exemplos de datos analizados mediante Business Intelligence son aqueles relacionados ao márketing, servizo ao cliente, vendas, ou datos dos recursos humanos da empresa. Xustamente a través do Business Intelligence pode levar a cabo a análise dos datos que se obteñen do Big Data.
 • Data Science ou Ciencia de Datos podería ser considerada como unha evolución do Business Intelligence. O seu obxectivo é a xeración de valor a partir da recompilación, clasificación, visualización e correspondente interpretación dos datos. Esta análise de datos de maior complexidade axuda á empresa para xerar coñecementos novos ao descubrir e responder a novas preguntas. Para iso, utilízase unha serie de técnicas que involucran estatísticas, ciencias da computación, análise preditiva, e aprendizaxe automática. Deste xeito, a Ciencia de Datos permite analizar conxuntos de datos masivos, buscando solucións a problemas que aínda non se pensaron. Os datos que se analizan son tanto internos como externos, por exemplo, os vídeos, correos electrónicos e contido de redes sociais. Os expertos en Data Science poden predicir potenciais tendencias ao explorar fontes de datos aparentemente desconectadas, atopando mellores maneiras de analizar a información.

Este tipo de solucións baseadas na análise dos datos para tomar mellores decisións empresariais, xa non son vistas como ferramentas destinadas só ás grandes empresas, senón que son cada vez máis as Pemes interesadas nestas tecnoloxías e metodoloxías, que traballando de maneira integrada permiten sacar o maior proveito ao crecente volume de datos.

En Macrotest contamos coa división #DataLab, buscando axudar ás empresas mediante solucións integrais de xestión de datos, análises de datos e implementación de intelixencia artificial para a predición e personalización de servizos.

Estamos a disposición para resolver todas as túas necesidades de análises de datos!

O noso 2021 en Macrotest

O noso 2021

O 2021 foi un ano sumamente activo para Macrotest… queres saber por que?

Nestas liñas contámosvos algunhas das actividades das que participamos!

En primeiro lugar, continuamos desenvolvendo produtos en conxunto con outras empresas asociadas, como Dimensiona. Como resultado destes desenvolvementos lanzamos ao mercado distintas aplicacións, desde seguimento de incidencias para empresas e administracións públicas, ata catas de vinos, pasando por poxas, easycommerce para comercio electrónico, DexC-Control para a implementación de centros de vixilancia remota.

Para a xestión destes novos proxectos ampliamos o noso equipo e sumamos a grandes profesionais, con perfil comercial, desenvolvemento de negocios e comunicación institucional. Grazas a estas novas incorporacións o noso equipo humano segue crecendo e achegando valor día a día, sumando distintas miradas a un equipo multidisciplinario que sempre pensa nos nosos clientes e o desenvolvemento de novas oportunidades.

Tamén estivemos presentes nunha gran cantidade de eventos vinculados a I+D e tecnoloxía, con activa participación do noso director de I+D+i. No Banco Interamericano de Desenvolvemento (BID) e Talentia Summit, expuxo un webinar sobre Ferramentas para desenvolver un proxecto de I+D, mentres que no seu rol de mentor participou de Prendete, un concurso de iniciativas innovadoras de negocio que buscan potenciar o desenvolvemento e fortalecemento das habilidades e capacidades dos emprendedores, ademais de facilitar o acceso a novas redes de contacto e a ferramentas para aumentar a súa competitividade.

Outros dos eventos de networking e matchmaking con potenciais clientes e partners de distintas partes do mundo foron Digital Enterprise Show, Global Innovation Summit, Mulleres á Vangarda da Economía, América Dixital, TDD4Future, Smart City Expo World Congress, por mencionar só algúns. Esta participación permitiunos concertar unha gran cantidade de reunións que achegaron valiosos contactos e posibilidades de traballo conxunto de fronte ao futuro.

Ademais, publicamos unha diversidade de artigos para o noso blog sobre temas de actualidade en relación á tecnoloxía, como transformación dixital en sectores como saúde ou agro, notas sobre metodoloxías de traballo como scrum e project management, outras sobre negocios como e- business e partners I+D, e tecnoloxías como cloud computing, blockchain, e intelixencia artificial. O desenvolvemento destas notas buscou informar sobre as últimas tendencias tecnolóxicas e os seus beneficios para os nosos clientes actuais e potenciais.

Outros dos eventos dos que se participaron durante este 2021 son aqueles vinculados a programas de financiamiento de proxectos empresariais de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico e accións conxuntas con outros países. Entre eles poden mencionarse “COOPERAR-UE 2021”, “Horizonte Europa: Oportunidades do novo Programa Marco da Unión Europea”, “Intercambio de persoal de Marie Skł odowska- Curie Actions”, “Chamada Bilateral Arxentina – España”, “Industria 4.0”, “Programas de colaboración tecnolóxica empresarial internacional”. Todos estes eventos permitiron participar dun activo ecosistema de innovación non só en España e Europa senón tamén en relación a outros continentes.

Agradecemos a todo o noso equipo humano, os nosos clientes e partners, por ser parte dalgunha maneira de Macrotest e crecer xuntos durante este ano. Esperamos que o próximo ano atópenos con moitos novos proxectos para traballar en equipo!

Transformación dixital… tamén no sector saúde

Transformación dixital no sector saúde

 

A transformación dixital é un tema recorrente na actualidade, onde todos os sectores e ámbitos sociais ven impactados en maior ou menor medida por esta onda transformadora,  mesmo, sen que os propios actores sexan conscientes da profundidade dos cambios que xera. Neste sentido, é importante comprender a dimensión real do concepto de transformación dixital, que implica un proceso continuo e complexo afectando a propia esencia do que somos e o que facemos. 

O sector saúde tamén está a experimentar este fenómeno da dixitalización con cambios que pretenden mellorar a calidade e eficiencia da atención médica mediante a obtención de información e o seu uso apropiado co fin de optimizar a toma de decisións en todos os niveis do sistema de saúde. Un claro exemplo é a aceleración dixital que experimentou o ámbito da saúde debido á pandemia do coronavirus. Desta maneira, a dixitalización no sector da saúde non só trata de axudar aos pacientes coas súas enfermidades ou aos médicos coas súas tarefas, senón que tamén acelera os fluxos de traballo, brinda máis seguridade ao persoal médico e aos hospitais, e ofrece máis transparencia aos pacientes. Así, créase un ecosistema de saúde conectado, onde as interaccións son máis intelixentes, rápidas e precisas entre persoas, dispositivos, datos, análises e aplicacións que están a transformar a forma en que se brinda a atención médica.

Cales son as principais vantaxes da transformación dixital no sector saúde?

 • Optimiza o traballo dos profesionais médicos ao ofrecer resultados e diagnósticos máis exactos que contribúen a brindar tratamentos integrais máis adecuados
 • Axiliza os tempos reducindo a cantidade de citas médicas permitindo facer recoñecementos e consultas desde o fogar
 • Permite crear un rexistro médico unificado actualizado continuamente a través dos dispositivos 
 • Realiza vixilancia remota de pacientes e adestramento virtual que permite diminuír os custos e as complicacións das enfermidades crónicas 
 • Permite o intercambio de información en tempo real entre médico-paciente, facendo un seguimento continuo desde a prevención ata o diagnóstico e  tratamento, reducindo significativamente os erros médicos. 

Que ferramentas e tecnoloxías son necesarias?

A transformación dixital no sector saúde está a ser impulsada principalmente polo Internet das Cousas (IoT), o cal permite conectar sensores, dispositivos, software e redes intelixentes a través de Internet. Neste sentido, os dispositivos clínicos portátiles convertéronse nos últimos anos nunha tendencia no sector e están a ser utilizados especialmente para observar a pacientes de alto risco.

En Macrotest temos a misión de contribuír ao sector saúde brindando produtos e solucións que permitan seguir mellorando a atención integral do paciente e a calidade dos servizos médicos. Neste sentido desenvolvemos Rehabictus, unha plataforma de apoio que facilita aos pacientes que sufriron un ACV a realización da súa rehabilitación desde o fogar.  Rehabictus é un desenvolvemento tecnolóxico composto por unha APP, unha plataforma web e dispositivos electrónicos baseados en intelixencia artificial que  monitorean o movemento dos pacientes. A aplicación móbil recibe os datos do dispositivo que conta con funcionalidades como exercicios con niveis personalizados e visualización de logros, e desde a plataforma web, o profesional médico poderá acceder aos datos dos seus pacientes, establecer a frecuencia de exercitación, anotar observacións, verificar as gráficas da súa evolución tendo en conta diferentes parámetros, detalles de exercicios e os logros conseguidos. 

Desta maneira, con este desenvolvemento, en Macrotest buscamos que exista un seguimento preciso da rehabilitación dos pacientes e asegurar un maior éxito na súa recuperación.  Contactanos para obter máis información sobre como dixitalizar a túa organización de saúde.

Que é a transformación dixital no agro?

Blog Transformación Dixital Agro
 

Seguramente escoitaron falar algunha vez de Big Data, Machine Learning, Industria 4.0, ou Transformación Dixital, termos que xurdiron como consecuencia da revolución tecnolóxica que estamos a atravesar na actualidade. Gran cantidade de persoas cren que a transformación dixital consiste en implementar un programa de xestión, un CRM, un ERP ou un BPM, pero a realidade é que significa moito máis que iso.

 

A transformación dixital implica o desenvolvemento dun proceso no cal se utilizan tecnoloxías destinadas a optimizar o desempeño da organización, aumentando o alcance para garantir mellores resultados. Tamén pode ser definida como a incorporación e integración de novas tecnoloxías en todas as áreas dunha empresa coa finalidade de perfeccionar os procesos, aumentar a competitividade e brindar un novo valor agregado aos clientes. Esta transformación require un cambio estrutural nas organizacións que dá un papel esencial á tecnoloxía. Nos últimos anos a transformación dixital pasou a ser practicamente unha necesidade, facendo que o éxito da empresa dependa en gran medida da súa capacidade de adaptación a un mercado cada vez máis dixitalizado.

 

Neste sentido, a transformación dixital impactou en diversas industrias, sendo unha das máis relevantes a agroindustria. Neste sector, a transformación dixital constitúe un factor crave para xerar o cambio necesario que permita ser moito máis eficiente e produtivo. É importante mencionar que o proceso de transformación dixital non é exclusivo das grandes empresas, senón que calquera organización independentemente do seu tamaño, pode levar adiante un proxecto de transformación dixital na industria do agro.

 

Algúns exemplos que se poden mencionar neste sector son transformacións que implican o uso de dispositivos electrónicos para a organización e control das actividades no campo, intelixencia de negocios aplicada ás distintas etapas do proceso, sistemas que permiten o acceso remoto aos datos, mesmo controladores de consumo de diversos recursos como pode ser auga, electricidade, combustibles, agro insumos, entre outros.

 

Cales son os seus beneficios?

 

Entre os principais beneficios da implementación da transformación dixital no agro podemos mencionar que ofrece novas oportunidades de negocio grazas á análise de datos, proporcionando unha capacidade de resposta rápida á contorna cambiante no que se moven estas organizacións; potencia e mellora a comunicación tanto interna como externa, fomentando o traballo colaborativo entre os membros da organización e aumentando as posibilidades de interacción cos clientes agropecuarios ou consumidores mellorando a súa experiencia de cliente e a súa relación coa marca; e reduce custos a través da optimización dos procesos organizacionales.

 

En Macrotest contamos cun produto desenvolvido especialmente para optimizar os procesos no agro. Trátase dunha plataforma para a administración intelixente de cultivos, denominada AgroInt, que minimiza o impacto de pragas, enfermidades e malezas, a través do acceso inmediato e continuo dos rexistros permitindo realizar unha vixilancia xeolocalizada desde o móbil; e o tempo de aplicación sobre a produción é moi baixo.

 

A transformación dixital representa unha aposta cara ao futuro a través da xeración de novos métodos de traballo que aproveiten todo o potencial da dixitalización. Este proceso de cambio pode levar a cabo de maneira máis fácil se é acompañado por expertos dixitais que deseñen un plan integral e asesoren en toda a implementación para optimizar os recursos e xerar unha vantaxe competitiva.

 

En Macrotest contamos coa experiencia e o coñecemento dos nosos profesionais nas problemáticas da industria do agro que permitirá identificar o proceso de transformación ideal para a vosa empresa. Contáctanos para comezar a transitar este camiño cara á transformación dixital do teu negocio!

 

Que significa ser partner en proxectos de I+D+i?

partner tecnolóxico

O desenvolvemento dos proxectos máis innovadores en materia de aplicacións tecnolóxicas resulta altamente complexo e adoita requirir da colaboración de distintos actores que achegan as súas capacidades e coñecementos particulares para lograr os resultados máis disruptivos.

Este esquema de colaboración implica o traballo conxunto de dous ou máis organizacións en proxectos específicos, alianza que habitualmente se coñece como “ partners” ou socios tecnolóxicos.

Os  partners adoitan ser empresas altamente innovadoras, e poden ser tanto  start  ups, como pequenas e medianas empresas, grandes compañías, mesmo multinacionais. En certos proxectos, ademais de participar empresas, tamén poden realizarse alianzas con centros de investigación e universidades. Este ecosistema resulta ideal para explorar e explotar novas ideas para a innovación, contribuíndo ao desenvolvemento de servizos e solucións innovadoras da máis alta calidade e fiabilidade.

En xeral trátase de empresas que contan con equipos altamente capacitados e apostan pola investigación, o desenvolvemento, a innovación e pola transformación dixital, achegando capacidades e tecnoloxías complementarias aos fins do proxecto que desenvolvan baixo este esquema de  partners, o cal permite acelerar os tempos dos proxectos e introducir grandes melloras nos resultados. Mesmo en moitas ocasións trabállase cunha rede global na que se combina o traballo de actores distribuídos ao redor do mundo.

A filosofía que subxace nestes proxectos colaborativos é a construción de solucións de negocios de maneira conxunta, xerando sinerxias e obtendo o máximo proveito do que cada unha das partes pode achegar, en termos de capacidades, experiencia, tecnoloxía,  networking,  financiamiento, e demais recursos. Estes proxectos xeralmente céntranse en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) aplicable aos máis diversos sectores de actividade.

Esta forma de traballo dáse cando os proxectos non poderían ser desenvoltos por unha única empresa, requirindo necesariamente da cooperación entre distintos actores, ou ben cando a colaboración entre empresas resulta claramente beneficiosa, facilitando e potenciando devanditos proxectos.

En Macrotest, ao longo do noso percorrido investindo en innovación, desenvolvemento e investigación, xeramos valiosas alianzas con diferentes socios, o que permitiu lograr grandes resultados baseados ​​na sinerxia do traballo en equipo.

Convidamos a todas aquelas empresas e institucións que queiran explorar oportunidades de traballo conxunto a que nos contacten para continuar crecendo xuntos!