Cal é o rol profesional do Project Manager?

project manager

Cal é o rol profesional do PM?

Seguramente escoitaches algunha vez mencionar o rol do Project Manager, ou mesmo poderías velo presente en empresas que non se dedican exclusivamente ao desenvolvemento de software. En palabras sinxelas, Project Manager (coñecido habitualmente como PM) ou “xestor de proxecto” é aquel rol que se encarga da planificación e a execución dun proxecto. Desta maneira, a súa principal responsabilidade é a xestión do equipo de traballo vinculado ao proxecto para lograr os obxectivos predeterminados.

Cales son as súas principais competencias?

A diferenza doutros perfís profesionais, o PM non necesita manexar coñecementos especificamente técnicos, senón que debe contar con distintas habilidades e calidades vinculadas particularmente á xestión ou administración xeral do proxecto. Entre as máis importantes podemos destacar a capacidade organizativa, o liderado e planificación, así como tamén habilidades de negociación, de comunicación, de motivación, de trato co cliente, de identificación de problemas e de control de todos os detalles asociados ao proxecto. Aínda que non é necesario a incorporación de coñecementos técnicos, si é importante que o PM teña habilidades concretas relacionadas ao mundo dixital, como manexo das principais linguaxes, análises de datos e xestión de contidos. Desta maneira, o desempeño eficiente deste profesional fará unha diferenza fundamental en materia de custos do proxecto, cumprindo o deadline nas entregas, organización das tarefas, xestión dos membros do equipo, e adaptación do proxecto a aqueles factores externos que deban considerarse.

Cal é a importancia do PM en proxectos de I+D+i?

Os proxectos de I+D+i adoitan ser complexos e caracterizados pola presenza de cambios frecuentes que adoitan xerar certa incerteza. Neste tipo de proxectos, requírese levar a cabo unha adecuada planificación e xestión dos imprevistos que poden afectar o correcto funcionamento do proxecto, provocando que en moitos casos sexa necesario replanificar. Estes son os motivos principais polos cales a presenza deste rol en proxectos de I+D+i resulta imprescindible para o cumprimento dos obxectivos. Neste sentido, todas as habilidades e coñecementos que ten un PM son importantes na xestión deste tipo de proxectos, destacando aquelas relacionadas á adaptación e a capacidade de afrontar os cambios que poden sufrir os proxectos mentres se están executando, xerados principalmente por modificacións orzamentarias, de alcance ou de cronograma.

Unha dos assets máis importantes cos que contamos en Macrotest é a capacidade dos nosos PM para afrontar a incerteza propia de proxectos de I+D+i e poder manexar cada un dos proxectos de forma correcta para alcanzar os obxectivos. Podemos acompañarche neste desafío e traballar en equipo coa túa empresa. Contáctanos e comezamos a planificar o teu proxecto!

Scrum… é a mellor metodoloxía de traballo?

scrum, metodoloxia, traballo

 

É o mesmo falar de metodoloxías áxiles que falar de Scrum?

Resulta habitual escoitar esta pregunta porque Scrum baséase no principio de mellora continua, en definitiva, a esencia da metodoloxía áxil. Con todo, presentan unha diferenza importante, pero comecemos primeiro por definir que entendemos por scrum.

Scrum é un marco de traballo que permite a colaboración entre equipos para a xestión de proxectos. Trátase dun proceso no que se aplican de forma sistemática un conxunto de boas prácticas para traballar de maneira colaborativa e así lograr grandes resultados.

Principalmente é utilizado na industria de Software, aínda que na actualidade son moitas as empresas doutros sectores que o implementan, especialmente aquelas inseres nunha contorna empresarial dinámica. Neste sentido, coa utilización deste método, os equipos aprenden a través das experiencias, adáptanse aos cambios (moitas veces imprevistos) auto-organizándose e reflexionando a través de reunións cotiás onde se analizan os obstáculos. Esta metodoloxía permite mellorar considerablemente o control sobre o curso do proxecto.
Entón a diferenza principal coa metodoloxía áxil é que esta se asocia a unha “forma de pensar” ou conxunto máis amplo de principios reitores, mentres que scrum utiliza un conxunto específico de regras para levar a cabo o traballo. Como ferramenta, Scrum establece os pasos para poñer en práctica a aplicación de principios de metodoloxía áxil na realización dos proxectos.

Cales son as características do método Scrum?

Como mencionamos anteriormente, este método é o máis adecuado para os proxectos inmersos en contornas altamente dinámicas e cambiantes, que esixen reducir notablemente os tempos de desenvolvemento, pero por suposto sen descoidar a calidade. Os seus principais características son:

  • A estratexia de desenvolvemento é incremental (en lugar da planificación e execución completa do produto, realízanse entregas parciais e regulares do produto final).
  • A calidade do resultado baséase no coñecemento tácito das persoas que integran o equipo auto-organizado (máis que na calidade dos procesos empregados).
  • As diferentes fases do desenvolvemento se solapan (en lugar de realizar unha tras outra nun ciclo secuencial).
  • Inclúe unha serie de reunións, ferramentas e funcións que, de forma coordinada, axudan ao equipo para estruturar e xestionar o seu traballo.
  • Os equipos son liderados por un experto en scrum ( scrum master) que axuda a xestionar os procesos, optimizar a súa transparencia e garantir os fluxos de entrega.

Destácase que o Scrum é adaptativo, iterativo, incremental, rápido, flexible e eficaz, deseñado para achegar valor de forma rápida e durante todo o proxecto. É moi popular na actualidade porque os seus principios son aplicables a todo tipo de traballo en equipo.

En Macrotest utilizamos este método para desenvolver incrementalmente os proxectos, reducindo substancialmente o risco, a burocracia e traballando en estreita colaboración cos usuarios responsables. Esperámosche para desenvolver os teus proxectos e sacar o máximo potencial dos nosos equipos para brindarche solucións perfectamente funcionais e adaptables.