Cales son os beneficios de contratar células áxiles?

Cales son os beneficios de contratar células áxiles

Na era actual da transformación dixital, as empresas buscan constantemente maneiras de mellorar a súa rendibilidade e manter a súa competitividade no mercado. Unha forma de lograr isto é adoptando un enfoque de células áxiles no desenvolvemento de produtos e servizos.

As células áxiles son equipos pequenos e altamente colaborativos que traballan de maneira autónoma para desenvolver un produto ou servizo específico. Estes equipos están compostos por membros con habilidades complementarias e enfócanse na entrega continua de valor ao cliente. A metodoloxía áxil volveuse popular no sector tecnolóxico, xa que permite unha maior flexibilidade e capacidade de adaptación aos cambios no mercado.

A implementación de células áxiles nunha empresa pode traer moitos beneficios:

 • En primeiro lugar, permite unha maior innovación ao permitir que os equipos traballen de maneira autónoma e tomen decisións rápidas. Isto tamén aumenta a eficiencia ao reducir os tempos de desenvolvemento e permitir unha maior rapidez no lanzamento de produtos e servizos.
 • En segundo lugar, as células áxiles tamén melloran a intelixencia de negocios ao permitir unha mellor comunicación e colaboración entre os diferentes departamentos dunha empresa. Isto aumenta a capacidade da empresa para tomar decisións informadas e adaptarse aos cambios no mercado.
 • Finalmente, a adopción de células áxiles tamén pode mellorar a rendibilidade dunha empresa ao permitir unha maior eficiencia no desenvolvemento de produtos e servizos. 

En Macrotest, contamos con células áxiles como unha forma efectiva de mellorar a innovación, a intelixencia de negocios e a rendibilidade nas distintas industrias. 

Ao permitir equipos pequenos e altamente colaborativos para traballar de maneira autónoma e enfocarse na entrega continua de valor ao cliente, as empresas poden mellorar a súa capacidade de adaptación e eficiencia. 

Se queres coñecer máis sobre o noso servizo de células áxiles, ponche en contacto connosco en info@macrotest.es!

Como xestionar un proxecto con éxito?

A crise xerada polo COVID-19 acelerou a revolución dixital en todos os sectores de negocio. A irrupción da tecnoloxía da información en todos os aspectos da nosa vida cambiou o paradigma da xestión empresarial.

Esta nova etapa terá moitos retos para as empresas e iso implicará embarcarse en novos proxectos. Para isto, os equipos de traballo necesitarán bases sólidas para conseguir os obxectivos que se propoñan, o que implica plans de traballo metódicos e organizados.

Que ter en conta á hora de organizar un proxecto?

1.Determinar o alcance: en primeiro lugar débese definir o resultado final desexado e que se necesita para conseguilo. Por exemplo, se se quere incrementar a cantidade de vendas en determinada porcentaxe (o resultado final), as accións para implementar serán promocións de vendas, estratexias de márketing e comerciais, contidos que atraian clientes, etc.

2.Crear un esquema do proxecto: unha vez establecido o alcance, é momento de proxectalo visualmente ao equipo. Isto pode realizarse a través dun documento dispoñible para todos, que mostre un panorama xeral e o status do proxecto, onde se irán engadindo os avances do mesmo.

3.Planificación: aquí débese detallar cada acción ou paso do proxecto, xunto coas súas datas tentativas de finalización, facendo que sexa máis comprensible para todo o equipo.

4.Asignación de roles: ao asignar funcións e responsabilidades, non só créase unha lista de colaboradores por cada obxectivo, senón que tamén se debe ter en conta como distribuír os recursos para lograr ser eficientes e obter resultados óptimos.

5.Revisar o proxecto co equipo: por último, é importante que todos traballen xuntos na xestión do proxecto, determinando se todas as tarefas foron asignadas correctamente e co tempo necesario de acordo ao colaborador.

É certo que a xestión dun proxecto non é sinxela, hai que considerar o variable tempo como así tamén axustarse ao orzamento asignado e á calidade esperada.

Mesmo, en moitos casos, nas etapas iniciais dun proxecto, detéctase que para ser realizado baixo os estándares esperados, a empresa debe realizar grandes investimentos en infraestrutura ou en persoal, xerando que o proxecto sexa abandonado por falta de recursos.

Nestes casos a solución vén dada pola tercerización de servizos. En Macrotest, contamos con partners e un equipo sinérgico con ampla experiencia en xestión e realización de proxectos IT;  tanto no mercado latinoamericano como europeo.

Se estás a iniciar ou acelerando o teu proxecto e desexas sumarche á nosa liña de partners, Non dubides en contactarnos!

Por que contratar servizos de Outsourcing?

Outsourcing é o nome que se lle dá na práctica á tercerización de responsabilidades no sector IT, como a contratación de equipos para o desenvolvemento de proxectos ou a execución de tarefas específicas.

A contratación deste tipo de servizos permite que as empresas se enfoquen no negocio sen ter que consumir recursos humanos e financeiros en áreas que non resultan estratéxicas para a súa actividade principal.

Beneficios de contratar servizos de Outsourcing

A idea do outsourcing dálle á empresa liberdade para dedicarse exclusivamente á súa core business, contratando empresas especializadas para executar tarefas que sexan necesarias para o desenvolvemento da empresa – pero que non fan parte do negocio. Isto carrexa múltiples beneficios:

 1. Maior rendemento e produtividade ao evitar distraccións innecesarias. O traballo faise automaticamente a través da contratación de servizos xestionados por unha empresa especializada na área. Desta forma, redúcense os tempos de realización de tarefas, executando o traballo máis rápido e con maior calidade.
 2. Aforro de recursos humanos e financeiros. Isto tamén conleva o aforro de custos, xa que o outsourcing permite aforrar os gastos asociados a infraestruturas, contratación de traballadores, etc.
 3. Enfocarse de cheo en actividades que si resultan estratéxicas e decisivas para o negocio. Deixarán de investir os seus recursos en áreas que non son decisivas para a actividade empresarial.
 4. Mellores marxes. Ao aforrar custos, redúcense os riscos financeiros. Ao aforrar en recursos humanos, redúcense os riscos laborais. E así, sucesivamente. A empresa non necesitará facer grandes investimentos en infraestrutura tecnolóxica, polo que poderá destinalo a outros proxectos novos.
 5. Maior calidade. Os provedores externos contarán co coñecemento específico para a actividade para desenvolver, asegurando resultados de calidade.
 6. Transformación do custo fixo en custo variable. Isto significa que se reducen os investimentos tecnolóxicos ao contratar a expertos, obtendo unha previsión de custos máis detallada.
 7. Maior flexibilidade empresarial. As empresas estarán moito máis preparadas para afrontar os cambios do mercado, xa que poden contratar servizos cando o necesiten.
 8. Garantía de acceso aos últimos avances tecnolóxicos. Os provedores dispoñen da tecnoloxía máis nova, de maneira que a empresa pode aproveitarse dela sen ter que facer un gran investimento. Estes provedores son a ponte perfecta entre a empresa e a innovación tecnolóxica.
 9. Maior competitividade. As empresas melloran a súa posición estratéxica no mercado e posiciónanse por diante da competencia.

En Macrotest contamos cun equipo de profesionais estratexicamente xestionado e con ampla experiencia, que evitará afrontar riscos innecesarios ou realizar grandes investimentos tanto en infraestrutura como na contratación de persoal. Con numerosos proxectos exitosos xa no mercado, a sinerxia de traballo lograda cos nosos clientes, pode verse na maneira na que cumprimos cos obxectivos que expomos en conxunto en cada tarefa realizada.

Se desexas levar adiante algún proxecto e estás a buscar un partner que o faga crecer, a través da súa capacidade de desenvolvemento Non dubides en contactarnos!