Tendencias tecnolóxicas… que é o último?

Tendencias tecnolóxicas

A tecnoloxía avanza continuamente, a un ritmo sen precedentes, e a súa aplicación dáse nos sectores máis diversos. O agro e a saúde son dúas dos sectores máis dinámicos onde a tecnoloxía non para de avanzar. A continuación, repasamos algunhas das novidades máis relevantes en materia de tendencias tecnolóxicas.

No sector do agro en particular, as innovacións tecnolóxicas son de tal magnitude que deron lugar á aparición de novos conceptos como “revolución verde” ou “agricultura 4.0”. Un exemplo pode ser a vixilancia ambiental mediante sensores electrónicos instalados nos cultivos e a posibilidade de automatizar os sistemas de rega. Outra das aplicacións tecnolóxicas máis frecuentes é a utilización de drons que mediante a teledetección permiten obter imaxes e vídeos de forma remota. Tamén resulta clave a aplicación da intelixencia artificial ao manexo dun gran volume de datos proveniente por exemplo de maquinaria agrícola, así como tamén o internet das cousas ( IoT pola súa sigla en inglés), o cal permite obter información en tempo real e facilita a trazabilidad mediante a instalación de dispositivos como chips. Tamén se destaca a automatización de máquinas e o uso do GPS nos tractores, permitindo coñecer as medidas e distancias exactas nos cultivos. A aplicación do Big Data tamén supón unha serie de importantes beneficios no sector do agro, por exemplo obter información das condicións climáticas, o estado do chan, os cultivos plantados, a cantidade de insumos necesarios de acordo ao ambiente, e identificar anomalías nos cultivos, como poden ser pragas ou enfermidades.

En definitiva, a aplicación destas distintas tecnoloxías no agro, permite non só mellorar os rendementos ou incrementar a eficiencia no uso dos recursos, senón tamén anticipar e identificar certos riscos. A modo de exemplo, en Macrotest contamos coa solución Agroint destinada á administración intelixente de cultivos, minimizando o impacto de pragas, enfermidades e malezas a través de vixilancia e rexistros xeolocalizados desde o celular.

Pola súa banda, o sector saúde non queda atrás en canto a novas tendencias tecnolóxicas. No último tempo, a tecnoloxía aplicada á saúde non só orientou os seus esforzos para salvar vidas, senón tamén a facer a vida cotiá máis confortable.

Entre as principais tecnoloxías destácase o uso de realidade virtual no adestramento médico, involucrando escenarios realistas como cirurxías ou emerxencias. Novamente aparece como fundamental a aplicación de intelixencia artificial, xa sexa para monitorear pacientes, asistir cirurxías mediante dispositivos automatizados, mesmo predicir a situación de pacientes de alto risco.

Outra tendencia é o acceso á atención en saúde á distancia, por exemplo mediante plataformas de chat en liña dispoñible 24 horas a través de chatbots que aplican intelixencia artificial, ou mesmo consultas médicas por videollamada. Tamén pode falarse de sensores tanto implantables como ingeribles que facilitan o diagnóstico, tratamento e seguimento de certas enfermidades, a través de internet das cousas.

Así mesmo, poden mencionarse as aplicacións móbiles, as cales contribúen a mellorar o sistema de saúde a través da prevención, o control e o tratamento de numerosas enfermidades, chegando mesmo a controlar o seguimento de pacientes con enfermidades como diabetes ou epilepsia. Pola súa banda, o Cloud computing aplicado ao sector sanitario permite axilizar o acceso aos datos clínicos dos pacientes, así como tamén mellorar a comunicación entre os centros de saúde. Estas tendencias no seu conxunto implican na actualidade beneficios tanto para os profesionais sanitarios, como para os propios usuarios do sistema de saúde.

Nesta liña en Macrotest contamos co desenvolvemento dunha solución para pacientes que sufriron un ACV onde permite a realización da súa rehabilitación desde o fogar, baseados en anos de Investigación, desenvolvemento e innovación.

Esperámosvos para profundar nestas aplicacións que promoven o desenvolvemento dos sectores agro e saúde.

Transformación dixital… tamén no sector saúde

Transformación dixital no sector saúde

 

A transformación dixital é un tema recorrente na actualidade, onde todos os sectores e ámbitos sociais ven impactados en maior ou menor medida por esta onda transformadora,  mesmo, sen que os propios actores sexan conscientes da profundidade dos cambios que xera. Neste sentido, é importante comprender a dimensión real do concepto de transformación dixital, que implica un proceso continuo e complexo afectando a propia esencia do que somos e o que facemos. 

O sector saúde tamén está a experimentar este fenómeno da dixitalización con cambios que pretenden mellorar a calidade e eficiencia da atención médica mediante a obtención de información e o seu uso apropiado co fin de optimizar a toma de decisións en todos os niveis do sistema de saúde. Un claro exemplo é a aceleración dixital que experimentou o ámbito da saúde debido á pandemia do coronavirus. Desta maneira, a dixitalización no sector da saúde non só trata de axudar aos pacientes coas súas enfermidades ou aos médicos coas súas tarefas, senón que tamén acelera os fluxos de traballo, brinda máis seguridade ao persoal médico e aos hospitais, e ofrece máis transparencia aos pacientes. Así, créase un ecosistema de saúde conectado, onde as interaccións son máis intelixentes, rápidas e precisas entre persoas, dispositivos, datos, análises e aplicacións que están a transformar a forma en que se brinda a atención médica.

Cales son as principais vantaxes da transformación dixital no sector saúde?

  • Optimiza o traballo dos profesionais médicos ao ofrecer resultados e diagnósticos máis exactos que contribúen a brindar tratamentos integrais máis adecuados
  • Axiliza os tempos reducindo a cantidade de citas médicas permitindo facer recoñecementos e consultas desde o fogar
  • Permite crear un rexistro médico unificado actualizado continuamente a través dos dispositivos 
  • Realiza vixilancia remota de pacientes e adestramento virtual que permite diminuír os custos e as complicacións das enfermidades crónicas 
  • Permite o intercambio de información en tempo real entre médico-paciente, facendo un seguimento continuo desde a prevención ata o diagnóstico e  tratamento, reducindo significativamente os erros médicos. 

Que ferramentas e tecnoloxías son necesarias?

A transformación dixital no sector saúde está a ser impulsada principalmente polo Internet das Cousas (IoT), o cal permite conectar sensores, dispositivos, software e redes intelixentes a través de Internet. Neste sentido, os dispositivos clínicos portátiles convertéronse nos últimos anos nunha tendencia no sector e están a ser utilizados especialmente para observar a pacientes de alto risco.

En Macrotest temos a misión de contribuír ao sector saúde brindando produtos e solucións que permitan seguir mellorando a atención integral do paciente e a calidade dos servizos médicos. Neste sentido desenvolvemos Rehabictus, unha plataforma de apoio que facilita aos pacientes que sufriron un ACV a realización da súa rehabilitación desde o fogar.  Rehabictus é un desenvolvemento tecnolóxico composto por unha APP, unha plataforma web e dispositivos electrónicos baseados en intelixencia artificial que  monitorean o movemento dos pacientes. A aplicación móbil recibe os datos do dispositivo que conta con funcionalidades como exercicios con niveis personalizados e visualización de logros, e desde a plataforma web, o profesional médico poderá acceder aos datos dos seus pacientes, establecer a frecuencia de exercitación, anotar observacións, verificar as gráficas da súa evolución tendo en conta diferentes parámetros, detalles de exercicios e os logros conseguidos. 

Desta maneira, con este desenvolvemento, en Macrotest buscamos que exista un seguimento preciso da rehabilitación dos pacientes e asegurar un maior éxito na súa recuperación.  Contactanos para obter máis información sobre como dixitalizar a túa organización de saúde.

Intelixencia artificial… está na nosa vida cotiá?

intelixencia-artificial

Intelixencia arficial… está na nosa vida cotiá?

A realidade indica que, de maneira case desapercibida, a intelixencia artificial pasou de estar nas películas e os grandes avances científicos, a estar presente no noso día a día. Pero primeiro definamos o termo. Segundo Andreas Kaplan e Michael Haenlein, a intelixencia artificial é “a capacidade dun sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender dos devanditos datos e empregar eses coñecementos para lograr tarefas e metas concretas a través da adaptación flexible”. En palabras sinxelas, podemos dicir que cando unha máquina imita as funcións e o comportamento humano, como a aprendizaxe, a percepción, a resolución de problemas e o razoamento, falamos en definitiva de intelixencia artificial.

Desde a súa aparición no ano 1956, a intelixencia artificial cobrou gran popularidade, fundamentalmente como consecuencia do aumento na cantidade de datos e algoritmos avanzados que se usan na actualidade. Sen ir máis lonxe, as compras realizadas por internet e a publicidade que vemos ao navegar, as procuras que realizamos na web, as traducións que se xeran de maneira automática e os asistentes virtuais do noso celular, constitúen algúns exemplos concretos de que a intelixencia artificial atópase presente na nosa vida cotiá.

Cales son as aplicacións máis comúns desta tecnoloxía nos distintos sectores da economía?

Entre as aplicacións máis habituais no mundo dos negocios, destácanse as seguintes. No sector saúde, utilízase por exemplo para relevar os síntomas que presentan os pacientes e así contribuír ao diagnóstico clínico e identificar factores xenéticos que poderían no futuro implicar o desenvolvemento de certas enfermidades. No sector transporte, poderían citarse os primeiros automóbiles que se manexan sen condutor, o que permitiría mellorar o tráfico, optimizar a circulación e evitar posibles colisións. Así mesmo, a condución autónoma resulta aplicable a outros tipos de transporte, como podería ser o ferroviario, introducindo melloras significativas na velocidade sen descoidar cuestións de seguridade. En canto ao sector manufactureiro, a intelixencia artificial pode verse reflectida nos procesos robotizados e o mantemento preditivo das maquinarias. No sector financeiro, a intelixencia artificial atopa as súas principais aplicacións en canto a seguridade e tamén nas predicións sobre o mercado financeiro. No sector agrícola tamén son moi utilizados as análises preditivas que contribúen a mellorar a produtividade e reducir os impactos ambientais, minimizando por exemplo a utilización de fertilizantes e pesticidas, e mesmo dun recurso tan prezado como a auga. Finalmente, no sector comercial, a intelixencia artificial posibilita predicir as vendas, así como tamén orientar aos clientes na elección dos produtos ou servizos máis apropiados de acordo ás súas características e necesidades específicas.

Como pode verse con estes sinxelos exemplos, son diversas as aplicacións da intelixencia artificial en cada un dos sectores e espérase que estas se multipliquen nos próximos anos. En Macrotest estamos para asesorarche sobre a implementación da intelixencia artificial na túa empresa. Contamos cun equipo de profesionais altamente capacitados que che axudarán a atopar a mellor solución para o teu negocio. Contáctanos!