O noso 2021 en Macrotest

O noso 2021

O 2021 foi un ano sumamente activo para Macrotest… queres saber por que?

Nestas liñas contámosvos algunhas das actividades das que participamos!

En primeiro lugar, continuamos desenvolvendo produtos en conxunto con outras empresas asociadas, como Dimensiona. Como resultado destes desenvolvementos lanzamos ao mercado distintas aplicacións, desde seguimento de incidencias para empresas e administracións públicas, ata catas de vinos, pasando por poxas, easycommerce para comercio electrónico, DexC-Control para a implementación de centros de vixilancia remota.

Para a xestión destes novos proxectos ampliamos o noso equipo e sumamos a grandes profesionais, con perfil comercial, desenvolvemento de negocios e comunicación institucional. Grazas a estas novas incorporacións o noso equipo humano segue crecendo e achegando valor día a día, sumando distintas miradas a un equipo multidisciplinario que sempre pensa nos nosos clientes e o desenvolvemento de novas oportunidades.

Tamén estivemos presentes nunha gran cantidade de eventos vinculados a I+D e tecnoloxía, con activa participación do noso director de I+D+i. No Banco Interamericano de Desenvolvemento (BID) e Talentia Summit, expuxo un webinar sobre Ferramentas para desenvolver un proxecto de I+D, mentres que no seu rol de mentor participou de Prendete, un concurso de iniciativas innovadoras de negocio que buscan potenciar o desenvolvemento e fortalecemento das habilidades e capacidades dos emprendedores, ademais de facilitar o acceso a novas redes de contacto e a ferramentas para aumentar a súa competitividade.

Outros dos eventos de networking e matchmaking con potenciais clientes e partners de distintas partes do mundo foron Digital Enterprise Show, Global Innovation Summit, Mulleres á Vangarda da Economía, América Dixital, TDD4Future, Smart City Expo World Congress, por mencionar só algúns. Esta participación permitiunos concertar unha gran cantidade de reunións que achegaron valiosos contactos e posibilidades de traballo conxunto de fronte ao futuro.

Ademais, publicamos unha diversidade de artigos para o noso blog sobre temas de actualidade en relación á tecnoloxía, como transformación dixital en sectores como saúde ou agro, notas sobre metodoloxías de traballo como scrum e project management, outras sobre negocios como e- business e partners I+D, e tecnoloxías como cloud computing, blockchain, e intelixencia artificial. O desenvolvemento destas notas buscou informar sobre as últimas tendencias tecnolóxicas e os seus beneficios para os nosos clientes actuais e potenciais.

Outros dos eventos dos que se participaron durante este 2021 son aqueles vinculados a programas de financiamiento de proxectos empresariais de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico e accións conxuntas con outros países. Entre eles poden mencionarse “COOPERAR-UE 2021”, “Horizonte Europa: Oportunidades do novo Programa Marco da Unión Europea”, “Intercambio de persoal de Marie Skł odowska- Curie Actions”, “Chamada Bilateral Arxentina – España”, “Industria 4.0”, “Programas de colaboración tecnolóxica empresarial internacional”. Todos estes eventos permitiron participar dun activo ecosistema de innovación non só en España e Europa senón tamén en relación a outros continentes.

Agradecemos a todo o noso equipo humano, os nosos clientes e partners, por ser parte dalgunha maneira de Macrotest e crecer xuntos durante este ano. Esperamos que o próximo ano atópenos con moitos novos proxectos para traballar en equipo!

Cal é o rol profesional do Project Manager?

project manager

Cal é o rol profesional do PM?

Seguramente escoitaches algunha vez mencionar o rol do Project Manager, ou mesmo poderías velo presente en empresas que non se dedican exclusivamente ao desenvolvemento de software. En palabras sinxelas, Project Manager (coñecido habitualmente como PM) ou “xestor de proxecto” é aquel rol que se encarga da planificación e a execución dun proxecto. Desta maneira, a súa principal responsabilidade é a xestión do equipo de traballo vinculado ao proxecto para lograr os obxectivos predeterminados.

Cales son as súas principais competencias?

A diferenza doutros perfís profesionais, o PM non necesita manexar coñecementos especificamente técnicos, senón que debe contar con distintas habilidades e calidades vinculadas particularmente á xestión ou administración xeral do proxecto. Entre as máis importantes podemos destacar a capacidade organizativa, o liderado e planificación, así como tamén habilidades de negociación, de comunicación, de motivación, de trato co cliente, de identificación de problemas e de control de todos os detalles asociados ao proxecto. Aínda que non é necesario a incorporación de coñecementos técnicos, si é importante que o PM teña habilidades concretas relacionadas ao mundo dixital, como manexo das principais linguaxes, análises de datos e xestión de contidos. Desta maneira, o desempeño eficiente deste profesional fará unha diferenza fundamental en materia de custos do proxecto, cumprindo o deadline nas entregas, organización das tarefas, xestión dos membros do equipo, e adaptación do proxecto a aqueles factores externos que deban considerarse.

Cal é a importancia do PM en proxectos de I+D+i?

Os proxectos de I+D+i adoitan ser complexos e caracterizados pola presenza de cambios frecuentes que adoitan xerar certa incerteza. Neste tipo de proxectos, requírese levar a cabo unha adecuada planificación e xestión dos imprevistos que poden afectar o correcto funcionamento do proxecto, provocando que en moitos casos sexa necesario replanificar. Estes son os motivos principais polos cales a presenza deste rol en proxectos de I+D+i resulta imprescindible para o cumprimento dos obxectivos. Neste sentido, todas as habilidades e coñecementos que ten un PM son importantes na xestión deste tipo de proxectos, destacando aquelas relacionadas á adaptación e a capacidade de afrontar os cambios que poden sufrir os proxectos mentres se están executando, xerados principalmente por modificacións orzamentarias, de alcance ou de cronograma.

Unha dos assets máis importantes cos que contamos en Macrotest é a capacidade dos nosos PM para afrontar a incerteza propia de proxectos de I+D+i e poder manexar cada un dos proxectos de forma correcta para alcanzar os obxectivos. Podemos acompañarche neste desafío e traballar en equipo coa túa empresa. Contáctanos e comezamos a planificar o teu proxecto!