En que consiste o traballo mediante células áxiles?

Traballar con células áxiles

 

Na actualidade atópase amplamente expandido o desenvolvemento de proxectos mediante a organización en células áxiles. Como o seu propio nome indícao, esta forma de organización do traballo busca asemellar o seu comportamento ao dunha célula viva, en constante cambio e dinamismo. Este modelo en certo xeito atópase en contraposición ao modelo tradicional baseado en xerarquías, o cal xa non funciona con éxito nunha contorna altamente cambiante e con clientes finais cada vez máis esixentes.

Seguindo este modelo de célula viva, nunha célula de traballo áxil cada membro do equipo conserva a súa autonomía pero atópase en constante interrelación cos demais membros. Neste sentido, aínda que cada un ten unha función moi clara, esta compleméntase coas funcións e tarefas do resto.

Este tipo de células de traballo xeralmente atópanse compostas por un número reducido de profesionais interdisciplinarios que comparten certas características. Entre elas destácase a  proactividad e creatividade, considerando que estas células traballan de maneira autoxestionada e con liberdade para atopar solucións no proceso de dar resposta a unha necesidade concreta. Tamén resulta clave a construción de boas relacións interpersoais, buscando que o traballo funcione no seu conxunto. Así mesmo, o traballo colaborativo resulta a esencia deste tipo de células, onde cada membro achega ao logro dos obxectivos con foco no que necesita o cliente, quen sempre se atopa en contacto co proxecto. 

En definitiva, trátase de xerar un ambiente de innovación e total apertura, perseguindo como fin último que o todo sexa máis que a suma das partes. Esta forma de traballo busca axilizar os tempos de desenvolvemento de software, recoñecendo a importancia do recurso humano aínda por encima das tecnoloxías. 

Cando se recomenda realizar  outsourcing contratando un equipo de desenvolvemento áxil?

As células áxiles resultan de gran utilidade cando se necesitan coñecementos e experiencia. Existen distintas formas de traballo de acordo a cada proxecto, podendo a célula ser xestionada polo propio cliente, pola empresa que prové os profesionais en tecnoloxía ou mesmo de maneira conxunta. As células áxiles tamén son moi útiles cando se busca un desenvolvemento  end  to  end eficiente, xa que busca diminuír ao mínimo os desvíos sobre o estimado inicialmente. 

A tercerización contratando células áxiles de profesionais  IT, permite ao cliente enfocarse no  core do seu negocio, reducindo as barreiras técnicas de novos proxectos, investindo só no que necesita de acordo aos distintos tipos de perfís requiridos. 

En Macrotest contamos con células de traballo dispoñibles para os vosos proxectos, integradas por equipos especializados multidisciplinares e modulables que se integran na estrutura das vosas organizacións para desenvolver as solucións tecnolóxicas que requiran. Se queres coñecer máis sobre o noso servizo de células áxiles, ponche en contacto connosco e con gusto brindarémosche toda a información necesaria. Á vosa disposición atópase toda a nosa experiencia, recursos altamente cualificados, os máis altos estándares de calidade e o noso marco de traballo que xa leva anos evolucionando. Todo este  expertise atópase ao servizo dos nosos clientes, buscando optimizar os seus procesos de negocios e garantir calidade e eficiencia en cada un dos proxectos encomendados. 

Na próxima nota contarémosvos acerca dun tipo particular de célula áxil, que son as células mentoreadas. Esperámosvos para compartir esta seguinte nota!

Por que contratar servizos de Outsourcing?

Outsourcing é o nome que se lle dá na práctica á tercerización de responsabilidades no sector IT, como a contratación de equipos para o desenvolvemento de proxectos ou a execución de tarefas específicas.

A contratación deste tipo de servizos permite que as empresas se enfoquen no negocio sen ter que consumir recursos humanos e financeiros en áreas que non resultan estratéxicas para a súa actividade principal.

Beneficios de contratar servizos de Outsourcing

A idea do outsourcing dálle á empresa liberdade para dedicarse exclusivamente á súa core business, contratando empresas especializadas para executar tarefas que sexan necesarias para o desenvolvemento da empresa – pero que non fan parte do negocio. Isto carrexa múltiples beneficios:

  1. Maior rendemento e produtividade ao evitar distraccións innecesarias. O traballo faise automaticamente a través da contratación de servizos xestionados por unha empresa especializada na área. Desta forma, redúcense os tempos de realización de tarefas, executando o traballo máis rápido e con maior calidade.
  2. Aforro de recursos humanos e financeiros. Isto tamén conleva o aforro de custos, xa que o outsourcing permite aforrar os gastos asociados a infraestruturas, contratación de traballadores, etc.
  3. Enfocarse de cheo en actividades que si resultan estratéxicas e decisivas para o negocio. Deixarán de investir os seus recursos en áreas que non son decisivas para a actividade empresarial.
  4. Mellores marxes. Ao aforrar custos, redúcense os riscos financeiros. Ao aforrar en recursos humanos, redúcense os riscos laborais. E así, sucesivamente. A empresa non necesitará facer grandes investimentos en infraestrutura tecnolóxica, polo que poderá destinalo a outros proxectos novos.
  5. Maior calidade. Os provedores externos contarán co coñecemento específico para a actividade para desenvolver, asegurando resultados de calidade.
  6. Transformación do custo fixo en custo variable. Isto significa que se reducen os investimentos tecnolóxicos ao contratar a expertos, obtendo unha previsión de custos máis detallada.
  7. Maior flexibilidade empresarial. As empresas estarán moito máis preparadas para afrontar os cambios do mercado, xa que poden contratar servizos cando o necesiten.
  8. Garantía de acceso aos últimos avances tecnolóxicos. Os provedores dispoñen da tecnoloxía máis nova, de maneira que a empresa pode aproveitarse dela sen ter que facer un gran investimento. Estes provedores son a ponte perfecta entre a empresa e a innovación tecnolóxica.
  9. Maior competitividade. As empresas melloran a súa posición estratéxica no mercado e posiciónanse por diante da competencia.

En Macrotest contamos cun equipo de profesionais estratexicamente xestionado e con ampla experiencia, que evitará afrontar riscos innecesarios ou realizar grandes investimentos tanto en infraestrutura como na contratación de persoal. Con numerosos proxectos exitosos xa no mercado, a sinerxia de traballo lograda cos nosos clientes, pode verse na maneira na que cumprimos cos obxectivos que expomos en conxunto en cada tarefa realizada.

Se desexas levar adiante algún proxecto e estás a buscar un partner que o faga crecer, a través da súa capacidade de desenvolvemento Non dubides en contactarnos!