Que é e que non é e-business?

Que é e que non é e-business

Internet revolucionou todo ao noso ao redor, inclusive as organizacións, xerando cambios nos modelos de negocio. Seguramente escoitaron falar de e-business ou negocio electrónico, un fenómeno que modificou a forma de facer negocios e transaccións. Cando nos referimos a negocio electrónico falamos daqueles procesos organizacionales que se realizan a través de medios electrónicos, como unha web, unha App, unha rede social ou unha mensaxe instantánea. Deste xeito, as distintas áreas dunha empresa poden incorporar o e- business dentro dos seus procesos, creando un novo modelo de negocio, adaptándose ás constantes variacións nas necesidades dos clientes.

Este tipo de modelo de negocio é utilizado por pequenas, medianas e grandes empresas e caracterízase por non depender dun local físico para poder funcionar, as súas transaccións realízanse de maneira en liña todos os días do ano, tendo clientes que poden estar noutras cidades e mesmo outros países.

Desta maneira, podemos conceptualizar ao e- business como o tipo de negocio que desenvolven as organizacións que se apoian no uso da internet ou de tecnoloxías relacionadas, co propósito de mellorar a súa produtividade e rendibilidade.

Moitas veces adoita confundirse co termo e-commerce ou comercio electrónico, con todo, non resultan ser o mesmo. Neste sentido, todo e-commerce é un e-business, pero non necesariamente todo e-business é un e-commerce. O e-commerce refírese só á comercialización de produtos e servizos na internet, cubrindo os procesos polos cales se chega aos clientes e provedores. Un exemplo específico son as compras en liña. O e-business, en cambio, ten un rango moito máis amplo de aplicación. Inclúe na súa existencia os aspectos do e-commerce na súa totalidade, e ademais incorpora diversos procesos como a produción, administración, desenvolvemento de produtos, finanzas, recursos humanos, entre outros.

Cales son as súas principais vantaxes?

  • Presenza internacional: permite ás empresas chegar a distintos lugares sen a necesidade de ter presenza física.
  • Horario: permite realizar operacións as 24 horas do día, o que axuda ao negocio para aumentar as vendas e os beneficios.
  • Acceso á información: ao contar cunha plataforma onde os clientes poidan realizar a procura dos produtos e/ou servizos que requiren, permite brindar unha mellor atención facilitando as transaccións e mellorando a experiencia do cliente.
  • Redución de custos: o e- business permite ter unha maior cobertura de clientes sen a necesidade de incorrer en gastos fixos como o que representaría ter un local físico en cada locación.
  • Usabilidade: os clientes poden acceder de forma sinxela a calquera información xa sexa do produto ou servizo para terminar de tomar a súa decisión.
  • Confiabilidade: é seguro tanto para o cliente como para a empresa, xa que garante que o pago se realizará dunha forma sinxela, áxil e transparente, e que a acreditación do pago efectuarase da forma correcta.

Facer e- business implica levar os procesos de negocios empresariais a internet, o cal non resulta tan sinxelo como deseñar unha páxina web ou instalar un software. É necesario contar con experiencia e coñecementos na internet, negocios, e ferramentas tecnolóxicas. En Macrotest estamos para axudalos a transformar o seu negocio, e acompañalos no proceso de adaptación para que comecen a experimentar os beneficios que o e-business pode achegar ás súas empresas.

Que é a transformación dixital no agro?

Blog Transformación Dixital Agro
 

Seguramente escoitaron falar algunha vez de Big Data, Machine Learning, Industria 4.0, ou Transformación Dixital, termos que xurdiron como consecuencia da revolución tecnolóxica que estamos a atravesar na actualidade. Gran cantidade de persoas cren que a transformación dixital consiste en implementar un programa de xestión, un CRM, un ERP ou un BPM, pero a realidade é que significa moito máis que iso.

 

A transformación dixital implica o desenvolvemento dun proceso no cal se utilizan tecnoloxías destinadas a optimizar o desempeño da organización, aumentando o alcance para garantir mellores resultados. Tamén pode ser definida como a incorporación e integración de novas tecnoloxías en todas as áreas dunha empresa coa finalidade de perfeccionar os procesos, aumentar a competitividade e brindar un novo valor agregado aos clientes. Esta transformación require un cambio estrutural nas organizacións que dá un papel esencial á tecnoloxía. Nos últimos anos a transformación dixital pasou a ser practicamente unha necesidade, facendo que o éxito da empresa dependa en gran medida da súa capacidade de adaptación a un mercado cada vez máis dixitalizado.

 

Neste sentido, a transformación dixital impactou en diversas industrias, sendo unha das máis relevantes a agroindustria. Neste sector, a transformación dixital constitúe un factor crave para xerar o cambio necesario que permita ser moito máis eficiente e produtivo. É importante mencionar que o proceso de transformación dixital non é exclusivo das grandes empresas, senón que calquera organización independentemente do seu tamaño, pode levar adiante un proxecto de transformación dixital na industria do agro.

 

Algúns exemplos que se poden mencionar neste sector son transformacións que implican o uso de dispositivos electrónicos para a organización e control das actividades no campo, intelixencia de negocios aplicada ás distintas etapas do proceso, sistemas que permiten o acceso remoto aos datos, mesmo controladores de consumo de diversos recursos como pode ser auga, electricidade, combustibles, agro insumos, entre outros.

 

Cales son os seus beneficios?

 

Entre os principais beneficios da implementación da transformación dixital no agro podemos mencionar que ofrece novas oportunidades de negocio grazas á análise de datos, proporcionando unha capacidade de resposta rápida á contorna cambiante no que se moven estas organizacións; potencia e mellora a comunicación tanto interna como externa, fomentando o traballo colaborativo entre os membros da organización e aumentando as posibilidades de interacción cos clientes agropecuarios ou consumidores mellorando a súa experiencia de cliente e a súa relación coa marca; e reduce custos a través da optimización dos procesos organizacionales.

 

En Macrotest contamos cun produto desenvolvido especialmente para optimizar os procesos no agro. Trátase dunha plataforma para a administración intelixente de cultivos, denominada AgroInt, que minimiza o impacto de pragas, enfermidades e malezas, a través do acceso inmediato e continuo dos rexistros permitindo realizar unha vixilancia xeolocalizada desde o móbil; e o tempo de aplicación sobre a produción é moi baixo.

 

A transformación dixital representa unha aposta cara ao futuro a través da xeración de novos métodos de traballo que aproveiten todo o potencial da dixitalización. Este proceso de cambio pode levar a cabo de maneira máis fácil se é acompañado por expertos dixitais que deseñen un plan integral e asesoren en toda a implementación para optimizar os recursos e xerar unha vantaxe competitiva.

 

En Macrotest contamos coa experiencia e o coñecemento dos nosos profesionais nas problemáticas da industria do agro que permitirá identificar o proceso de transformación ideal para a vosa empresa. Contáctanos para comezar a transitar este camiño cara á transformación dixital do teu negocio!