Scrum… é a mellor metodoloxía de traballo?

scrum, metodoloxia, traballo

 

É o mesmo falar de metodoloxías áxiles que falar de Scrum?

Resulta habitual escoitar esta pregunta porque Scrum baséase no principio de mellora continua, en definitiva, a esencia da metodoloxía áxil. Con todo, presentan unha diferenza importante, pero comecemos primeiro por definir que entendemos por scrum.

Scrum é un marco de traballo que permite a colaboración entre equipos para a xestión de proxectos. Trátase dun proceso no que se aplican de forma sistemática un conxunto de boas prácticas para traballar de maneira colaborativa e así lograr grandes resultados.

Principalmente é utilizado na industria de Software, aínda que na actualidade son moitas as empresas doutros sectores que o implementan, especialmente aquelas inseres nunha contorna empresarial dinámica. Neste sentido, coa utilización deste método, os equipos aprenden a través das experiencias, adáptanse aos cambios (moitas veces imprevistos) auto-organizándose e reflexionando a través de reunións cotiás onde se analizan os obstáculos. Esta metodoloxía permite mellorar considerablemente o control sobre o curso do proxecto.
Entón a diferenza principal coa metodoloxía áxil é que esta se asocia a unha “forma de pensar” ou conxunto máis amplo de principios reitores, mentres que scrum utiliza un conxunto específico de regras para levar a cabo o traballo. Como ferramenta, Scrum establece os pasos para poñer en práctica a aplicación de principios de metodoloxía áxil na realización dos proxectos.

Cales son as características do método Scrum?

Como mencionamos anteriormente, este método é o máis adecuado para os proxectos inmersos en contornas altamente dinámicas e cambiantes, que esixen reducir notablemente os tempos de desenvolvemento, pero por suposto sen descoidar a calidade. Os seus principais características son:

  • A estratexia de desenvolvemento é incremental (en lugar da planificación e execución completa do produto, realízanse entregas parciais e regulares do produto final).
  • A calidade do resultado baséase no coñecemento tácito das persoas que integran o equipo auto-organizado (máis que na calidade dos procesos empregados).
  • As diferentes fases do desenvolvemento se solapan (en lugar de realizar unha tras outra nun ciclo secuencial).
  • Inclúe unha serie de reunións, ferramentas e funcións que, de forma coordinada, axudan ao equipo para estruturar e xestionar o seu traballo.
  • Os equipos son liderados por un experto en scrum ( scrum master) que axuda a xestionar os procesos, optimizar a súa transparencia e garantir os fluxos de entrega.

Destácase que o Scrum é adaptativo, iterativo, incremental, rápido, flexible e eficaz, deseñado para achegar valor de forma rápida e durante todo o proxecto. É moi popular na actualidade porque os seus principios son aplicables a todo tipo de traballo en equipo.

En Macrotest utilizamos este método para desenvolver incrementalmente os proxectos, reducindo substancialmente o risco, a burocracia e traballando en estreita colaboración cos usuarios responsables. Esperámosche para desenvolver os teus proxectos e sacar o máximo potencial dos nosos equipos para brindarche solucións perfectamente funcionais e adaptables.