Como se compoñen as células áxiles?

Como se compoñen as células áxiles

Lembremos que na nota anterior falamos sobre células de traballo áxiles. Trátase dunha forma de organizar o traballo semellante ao dunha célula viva, reflectindo o seu dinamismo. Nesta contorna promóvese o traballo interdisciplinario e colaborativo, onde cada membro da célula achega ao logro dos obxectivos, sempre con foco no cliente.

Con respecto aos roles que integran este tipo de células, xeralmente representan diversas áreas e disciplinas, todas as cales resultan necesarias para dar resposta á problemática que orixina a conformación da célula. En particular, adoita incluírse un Product Owner, quen mantén a visión de produto final e transmítea a todos os involucrados, buscando garantir que en cada sprint o produto se vaia amoldando ás necesidades do usuario final. Tamén debe contar con habilidades interpersoais dado que é o encargado de interactuar con todos os actores involucrados no proxecto.

O Scrum Master é outro rol presente nas células áxiles e actúa como facilitador, acompañando o proceso e buscando que se aseguren os principios da metodoloxía áxil. A súa misión é asegurar a dispoñibilidade do equipo de desenvolvemento, eliminando obstáculos que poidan chegar a presentarse e afecten potencialmente a entrega do produto nos termos pactados. Son importantes as súas habilidades a nivel estratéxico, a súa capacidade de xestionar o traballo en equipo, e sobre todo a súa capacidade de resolución de problemas.

Por suposto non pode faltar o Equipo de Desenvolvemento, cuxa misión é fundamentalmente a de desenvolver o produto, traballando en equipos pequenos onde se comparte a información abertamente e reina o espírito colaborativo. Tamén pode haber outros roles, como Desarrollador Front End, Desarrollador Back End, especialistas en Machine Learning, Deseñador UX, entre outros.

A pesar das múltiples vantaxes que presentan as células áxiles de traballo, tamén poden presentarse certos inconvenientes durante o seu desenvolvemento. Algúns deles asócianse sobre todo á falta de experiencia do equipo, cando estas células atópanse completamente conformadas por integrantes junior. Neste caso resulta unha ferramenta moi interesante a conformación de células de traballo áxiles mentoreadas por unha figura cun alto nivel de seniority. Desta maneira, mesmo cando o cliente contrata unha célula conformada con perfís junior e os honorarios así o reflictan, contar cun perfil senior a cargo de actuar como mentor eleva a calidade do produto entregable. Isto é así debido a que o mentor guía ao grupo de integrantes junior e ademais revisa os seus entregables.

Outro dos inconvenientes que debe evitarse á hora de traballar en células áxiles é a falta de controis de calidade. Neste sentido, o afán por reducir ao mínimo os tempos de desenvolvemento pode levar a fallas na calidade e en definitiva a problemas co cliente. O rol dun mentor cun alto nivel de seniority tamén pode contribuír a evitar este tipo de inconvenientes ao guiar e revisar o traballo desenvolvido polo equipo. Estes mentores poñen a disposición o seu coñecemento, ferramentas, capacitación e adestramento para aproveitar o máximo o potencial do equipo de traballo, pero o máis importante é a experiencia que achegan a un grupo de profesionais junior. Dentro das súas habilidades destácanse non só as técnicas, que resultan fundamentais, senón tamén habilidades interpersoais como empatía, comunicación, paciencia e resolución de problemas.

En Macrotest contamos con células de traballo áxiles e con células mentoreadas, onde os proxectos desenvolvidos por profesionais junior soben ao seguinte nivel grazas ao proceso de mentoría senior, perseguindo os máis altos estándares de calidade.

Esperámosvos para darvos máis información!