Que significa ser partner en proxectos de I+D+i?

partner tecnolóxico

O desenvolvemento dos proxectos máis innovadores en materia de aplicacións tecnolóxicas resulta altamente complexo e adoita requirir da colaboración de distintos actores que achegan as súas capacidades e coñecementos particulares para lograr os resultados máis disruptivos.

Este esquema de colaboración implica o traballo conxunto de dous ou máis organizacións en proxectos específicos, alianza que habitualmente se coñece como “ partners” ou socios tecnolóxicos.

Os  partners adoitan ser empresas altamente innovadoras, e poden ser tanto  start  ups, como pequenas e medianas empresas, grandes compañías, mesmo multinacionais. En certos proxectos, ademais de participar empresas, tamén poden realizarse alianzas con centros de investigación e universidades. Este ecosistema resulta ideal para explorar e explotar novas ideas para a innovación, contribuíndo ao desenvolvemento de servizos e solucións innovadoras da máis alta calidade e fiabilidade.

En xeral trátase de empresas que contan con equipos altamente capacitados e apostan pola investigación, o desenvolvemento, a innovación e pola transformación dixital, achegando capacidades e tecnoloxías complementarias aos fins do proxecto que desenvolvan baixo este esquema de  partners, o cal permite acelerar os tempos dos proxectos e introducir grandes melloras nos resultados. Mesmo en moitas ocasións trabállase cunha rede global na que se combina o traballo de actores distribuídos ao redor do mundo.

A filosofía que subxace nestes proxectos colaborativos é a construción de solucións de negocios de maneira conxunta, xerando sinerxias e obtendo o máximo proveito do que cada unha das partes pode achegar, en termos de capacidades, experiencia, tecnoloxía,  networking,  financiamiento, e demais recursos. Estes proxectos xeralmente céntranse en investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) aplicable aos máis diversos sectores de actividade.

Esta forma de traballo dáse cando os proxectos non poderían ser desenvoltos por unha única empresa, requirindo necesariamente da cooperación entre distintos actores, ou ben cando a colaboración entre empresas resulta claramente beneficiosa, facilitando e potenciando devanditos proxectos.

En Macrotest, ao longo do noso percorrido investindo en innovación, desenvolvemento e investigación, xeramos valiosas alianzas con diferentes socios, o que permitiu lograr grandes resultados baseados ​​na sinerxia do traballo en equipo.

Convidamos a todas aquelas empresas e institucións que queiran explorar oportunidades de traballo conxunto a que nos contacten para continuar crecendo xuntos!