Como xestionar un proxecto con éxito?

A crise xerada polo COVID-19 acelerou a revolución dixital en todos os sectores de negocio. A irrupción da tecnoloxía da información en todos os aspectos da nosa vida cambiou o paradigma da xestión empresarial.

Esta nova etapa terá moitos retos para as empresas e iso implicará embarcarse en novos proxectos. Para isto, os equipos de traballo necesitarán bases sólidas para conseguir os obxectivos que se propoñan, o que implica plans de traballo metódicos e organizados.

Que ter en conta á hora de organizar un proxecto?

1.Determinar o alcance: en primeiro lugar débese definir o resultado final desexado e que se necesita para conseguilo. Por exemplo, se se quere incrementar a cantidade de vendas en determinada porcentaxe (o resultado final), as accións para implementar serán promocións de vendas, estratexias de márketing e comerciais, contidos que atraian clientes, etc.

2.Crear un esquema do proxecto: unha vez establecido o alcance, é momento de proxectalo visualmente ao equipo. Isto pode realizarse a través dun documento dispoñible para todos, que mostre un panorama xeral e o status do proxecto, onde se irán engadindo os avances do mesmo.

3.Planificación: aquí débese detallar cada acción ou paso do proxecto, xunto coas súas datas tentativas de finalización, facendo que sexa máis comprensible para todo o equipo.

4.Asignación de roles: ao asignar funcións e responsabilidades, non só créase unha lista de colaboradores por cada obxectivo, senón que tamén se debe ter en conta como distribuír os recursos para lograr ser eficientes e obter resultados óptimos.

5.Revisar o proxecto co equipo: por último, é importante que todos traballen xuntos na xestión do proxecto, determinando se todas as tarefas foron asignadas correctamente e co tempo necesario de acordo ao colaborador.

É certo que a xestión dun proxecto non é sinxela, hai que considerar o variable tempo como así tamén axustarse ao orzamento asignado e á calidade esperada.

Mesmo, en moitos casos, nas etapas iniciais dun proxecto, detéctase que para ser realizado baixo os estándares esperados, a empresa debe realizar grandes investimentos en infraestrutura ou en persoal, xerando que o proxecto sexa abandonado por falta de recursos.

Nestes casos a solución vén dada pola tercerización de servizos. En Macrotest, contamos con partners e un equipo sinérgico con ampla experiencia en xestión e realización de proxectos IT;  tanto no mercado latinoamericano como europeo.

Se estás a iniciar ou acelerando o teu proxecto e desexas sumarche á nosa liña de partners, Non dubides en contactarnos!