Transformación dixital… tamén no sector saúde

Transformación dixital no sector saúde

 

A transformación dixital é un tema recorrente na actualidade, onde todos os sectores e ámbitos sociais ven impactados en maior ou menor medida por esta onda transformadora,  mesmo, sen que os propios actores sexan conscientes da profundidade dos cambios que xera. Neste sentido, é importante comprender a dimensión real do concepto de transformación dixital, que implica un proceso continuo e complexo afectando a propia esencia do que somos e o que facemos. 

O sector saúde tamén está a experimentar este fenómeno da dixitalización con cambios que pretenden mellorar a calidade e eficiencia da atención médica mediante a obtención de información e o seu uso apropiado co fin de optimizar a toma de decisións en todos os niveis do sistema de saúde. Un claro exemplo é a aceleración dixital que experimentou o ámbito da saúde debido á pandemia do coronavirus. Desta maneira, a dixitalización no sector da saúde non só trata de axudar aos pacientes coas súas enfermidades ou aos médicos coas súas tarefas, senón que tamén acelera os fluxos de traballo, brinda máis seguridade ao persoal médico e aos hospitais, e ofrece máis transparencia aos pacientes. Así, créase un ecosistema de saúde conectado, onde as interaccións son máis intelixentes, rápidas e precisas entre persoas, dispositivos, datos, análises e aplicacións que están a transformar a forma en que se brinda a atención médica.

Cales son as principais vantaxes da transformación dixital no sector saúde?

  • Optimiza o traballo dos profesionais médicos ao ofrecer resultados e diagnósticos máis exactos que contribúen a brindar tratamentos integrais máis adecuados
  • Axiliza os tempos reducindo a cantidade de citas médicas permitindo facer recoñecementos e consultas desde o fogar
  • Permite crear un rexistro médico unificado actualizado continuamente a través dos dispositivos 
  • Realiza vixilancia remota de pacientes e adestramento virtual que permite diminuír os custos e as complicacións das enfermidades crónicas 
  • Permite o intercambio de información en tempo real entre médico-paciente, facendo un seguimento continuo desde a prevención ata o diagnóstico e  tratamento, reducindo significativamente os erros médicos. 

Que ferramentas e tecnoloxías son necesarias?

A transformación dixital no sector saúde está a ser impulsada principalmente polo Internet das Cousas (IoT), o cal permite conectar sensores, dispositivos, software e redes intelixentes a través de Internet. Neste sentido, os dispositivos clínicos portátiles convertéronse nos últimos anos nunha tendencia no sector e están a ser utilizados especialmente para observar a pacientes de alto risco.

En Macrotest temos a misión de contribuír ao sector saúde brindando produtos e solucións que permitan seguir mellorando a atención integral do paciente e a calidade dos servizos médicos. Neste sentido desenvolvemos Rehabictus, unha plataforma de apoio que facilita aos pacientes que sufriron un ACV a realización da súa rehabilitación desde o fogar.  Rehabictus é un desenvolvemento tecnolóxico composto por unha APP, unha plataforma web e dispositivos electrónicos baseados en intelixencia artificial que  monitorean o movemento dos pacientes. A aplicación móbil recibe os datos do dispositivo que conta con funcionalidades como exercicios con niveis personalizados e visualización de logros, e desde a plataforma web, o profesional médico poderá acceder aos datos dos seus pacientes, establecer a frecuencia de exercitación, anotar observacións, verificar as gráficas da súa evolución tendo en conta diferentes parámetros, detalles de exercicios e os logros conseguidos. 

Desta maneira, con este desenvolvemento, en Macrotest buscamos que exista un seguimento preciso da rehabilitación dos pacientes e asegurar un maior éxito na súa recuperación.  Contactanos para obter máis información sobre como dixitalizar a túa organización de saúde.