Cales son os beneficios de contratar células áxiles?

Cales son os beneficios de contratar células áxiles

Na era actual da transformación dixital, as empresas buscan constantemente maneiras de mellorar a súa rendibilidade e manter a súa competitividade no mercado. Unha forma de lograr isto é adoptando un enfoque de células áxiles no desenvolvemento de produtos e servizos.

As células áxiles son equipos pequenos e altamente colaborativos que traballan de maneira autónoma para desenvolver un produto ou servizo específico. Estes equipos están compostos por membros con habilidades complementarias e enfócanse na entrega continua de valor ao cliente. A metodoloxía áxil volveuse popular no sector tecnolóxico, xa que permite unha maior flexibilidade e capacidade de adaptación aos cambios no mercado.

A implementación de células áxiles nunha empresa pode traer moitos beneficios:

  • En primeiro lugar, permite unha maior innovación ao permitir que os equipos traballen de maneira autónoma e tomen decisións rápidas. Isto tamén aumenta a eficiencia ao reducir os tempos de desenvolvemento e permitir unha maior rapidez no lanzamento de produtos e servizos.
  • En segundo lugar, as células áxiles tamén melloran a intelixencia de negocios ao permitir unha mellor comunicación e colaboración entre os diferentes departamentos dunha empresa. Isto aumenta a capacidade da empresa para tomar decisións informadas e adaptarse aos cambios no mercado.
  • Finalmente, a adopción de células áxiles tamén pode mellorar a rendibilidade dunha empresa ao permitir unha maior eficiencia no desenvolvemento de produtos e servizos. 

En Macrotest, contamos con células áxiles como unha forma efectiva de mellorar a innovación, a intelixencia de negocios e a rendibilidade nas distintas industrias. 

Ao permitir equipos pequenos e altamente colaborativos para traballar de maneira autónoma e enfocarse na entrega continua de valor ao cliente, as empresas poden mellorar a súa capacidade de adaptación e eficiencia. 

Se queres coñecer máis sobre o noso servizo de células áxiles, ponche en contacto connosco en info@macrotest.es!

Como se compoñen as células áxiles?

Como se compoñen as células áxiles

Lembremos que na nota anterior falamos sobre células de traballo áxiles. Trátase dunha forma de organizar o traballo semellante ao dunha célula viva, reflectindo o seu dinamismo. Nesta contorna promóvese o traballo interdisciplinario e colaborativo, onde cada membro da célula achega ao logro dos obxectivos, sempre con foco no cliente.

Con respecto aos roles que integran este tipo de células, xeralmente representan diversas áreas e disciplinas, todas as cales resultan necesarias para dar resposta á problemática que orixina a conformación da célula. En particular, adoita incluírse un Product Owner, quen mantén a visión de produto final e transmítea a todos os involucrados, buscando garantir que en cada sprint o produto se vaia amoldando ás necesidades do usuario final. Tamén debe contar con habilidades interpersoais dado que é o encargado de interactuar con todos os actores involucrados no proxecto.

O Scrum Master é outro rol presente nas células áxiles e actúa como facilitador, acompañando o proceso e buscando que se aseguren os principios da metodoloxía áxil. A súa misión é asegurar a dispoñibilidade do equipo de desenvolvemento, eliminando obstáculos que poidan chegar a presentarse e afecten potencialmente a entrega do produto nos termos pactados. Son importantes as súas habilidades a nivel estratéxico, a súa capacidade de xestionar o traballo en equipo, e sobre todo a súa capacidade de resolución de problemas.

Por suposto non pode faltar o Equipo de Desenvolvemento, cuxa misión é fundamentalmente a de desenvolver o produto, traballando en equipos pequenos onde se comparte a información abertamente e reina o espírito colaborativo. Tamén pode haber outros roles, como Desarrollador Front End, Desarrollador Back End, especialistas en Machine Learning, Deseñador UX, entre outros.

A pesar das múltiples vantaxes que presentan as células áxiles de traballo, tamén poden presentarse certos inconvenientes durante o seu desenvolvemento. Algúns deles asócianse sobre todo á falta de experiencia do equipo, cando estas células atópanse completamente conformadas por integrantes junior. Neste caso resulta unha ferramenta moi interesante a conformación de células de traballo áxiles mentoreadas por unha figura cun alto nivel de seniority. Desta maneira, mesmo cando o cliente contrata unha célula conformada con perfís junior e os honorarios así o reflictan, contar cun perfil senior a cargo de actuar como mentor eleva a calidade do produto entregable. Isto é así debido a que o mentor guía ao grupo de integrantes junior e ademais revisa os seus entregables.

Outro dos inconvenientes que debe evitarse á hora de traballar en células áxiles é a falta de controis de calidade. Neste sentido, o afán por reducir ao mínimo os tempos de desenvolvemento pode levar a fallas na calidade e en definitiva a problemas co cliente. O rol dun mentor cun alto nivel de seniority tamén pode contribuír a evitar este tipo de inconvenientes ao guiar e revisar o traballo desenvolvido polo equipo. Estes mentores poñen a disposición o seu coñecemento, ferramentas, capacitación e adestramento para aproveitar o máximo o potencial do equipo de traballo, pero o máis importante é a experiencia que achegan a un grupo de profesionais junior. Dentro das súas habilidades destácanse non só as técnicas, que resultan fundamentais, senón tamén habilidades interpersoais como empatía, comunicación, paciencia e resolución de problemas.

En Macrotest contamos con células de traballo áxiles e con células mentoreadas, onde os proxectos desenvolvidos por profesionais junior soben ao seguinte nivel grazas ao proceso de mentoría senior, perseguindo os máis altos estándares de calidade.

Esperámosvos para darvos máis información!

En que consiste o traballo mediante células áxiles?

Traballar con células áxiles

 

Na actualidade atópase amplamente expandido o desenvolvemento de proxectos mediante a organización en células áxiles. Como o seu propio nome indícao, esta forma de organización do traballo busca asemellar o seu comportamento ao dunha célula viva, en constante cambio e dinamismo. Este modelo en certo xeito atópase en contraposición ao modelo tradicional baseado en xerarquías, o cal xa non funciona con éxito nunha contorna altamente cambiante e con clientes finais cada vez máis esixentes.

Seguindo este modelo de célula viva, nunha célula de traballo áxil cada membro do equipo conserva a súa autonomía pero atópase en constante interrelación cos demais membros. Neste sentido, aínda que cada un ten unha función moi clara, esta compleméntase coas funcións e tarefas do resto.

Este tipo de células de traballo xeralmente atópanse compostas por un número reducido de profesionais interdisciplinarios que comparten certas características. Entre elas destácase a  proactividad e creatividade, considerando que estas células traballan de maneira autoxestionada e con liberdade para atopar solucións no proceso de dar resposta a unha necesidade concreta. Tamén resulta clave a construción de boas relacións interpersoais, buscando que o traballo funcione no seu conxunto. Así mesmo, o traballo colaborativo resulta a esencia deste tipo de células, onde cada membro achega ao logro dos obxectivos con foco no que necesita o cliente, quen sempre se atopa en contacto co proxecto. 

En definitiva, trátase de xerar un ambiente de innovación e total apertura, perseguindo como fin último que o todo sexa máis que a suma das partes. Esta forma de traballo busca axilizar os tempos de desenvolvemento de software, recoñecendo a importancia do recurso humano aínda por encima das tecnoloxías. 

Cando se recomenda realizar  outsourcing contratando un equipo de desenvolvemento áxil?

As células áxiles resultan de gran utilidade cando se necesitan coñecementos e experiencia. Existen distintas formas de traballo de acordo a cada proxecto, podendo a célula ser xestionada polo propio cliente, pola empresa que prové os profesionais en tecnoloxía ou mesmo de maneira conxunta. As células áxiles tamén son moi útiles cando se busca un desenvolvemento  end  to  end eficiente, xa que busca diminuír ao mínimo os desvíos sobre o estimado inicialmente. 

A tercerización contratando células áxiles de profesionais  IT, permite ao cliente enfocarse no  core do seu negocio, reducindo as barreiras técnicas de novos proxectos, investindo só no que necesita de acordo aos distintos tipos de perfís requiridos. 

En Macrotest contamos con células de traballo dispoñibles para os vosos proxectos, integradas por equipos especializados multidisciplinares e modulables que se integran na estrutura das vosas organizacións para desenvolver as solucións tecnolóxicas que requiran. Se queres coñecer máis sobre o noso servizo de células áxiles, ponche en contacto connosco e con gusto brindarémosche toda a información necesaria. Á vosa disposición atópase toda a nosa experiencia, recursos altamente cualificados, os máis altos estándares de calidade e o noso marco de traballo que xa leva anos evolucionando. Todo este  expertise atópase ao servizo dos nosos clientes, buscando optimizar os seus procesos de negocios e garantir calidade e eficiencia en cada un dos proxectos encomendados. 

Na próxima nota contarémosvos acerca dun tipo particular de célula áxil, que son as células mentoreadas. Esperámosvos para compartir esta seguinte nota!