Tendencias tecnolóxicas… que é o último?

Tendencias tecnolóxicas

A tecnoloxía avanza continuamente, a un ritmo sen precedentes, e a súa aplicación dáse nos sectores máis diversos. O agro e a saúde son dúas dos sectores máis dinámicos onde a tecnoloxía non para de avanzar. A continuación, repasamos algunhas das novidades máis relevantes en materia de tendencias tecnolóxicas.

No sector do agro en particular, as innovacións tecnolóxicas son de tal magnitude que deron lugar á aparición de novos conceptos como “revolución verde” ou “agricultura 4.0”. Un exemplo pode ser a vixilancia ambiental mediante sensores electrónicos instalados nos cultivos e a posibilidade de automatizar os sistemas de rega. Outra das aplicacións tecnolóxicas máis frecuentes é a utilización de drons que mediante a teledetección permiten obter imaxes e vídeos de forma remota. Tamén resulta clave a aplicación da intelixencia artificial ao manexo dun gran volume de datos proveniente por exemplo de maquinaria agrícola, así como tamén o internet das cousas ( IoT pola súa sigla en inglés), o cal permite obter información en tempo real e facilita a trazabilidad mediante a instalación de dispositivos como chips. Tamén se destaca a automatización de máquinas e o uso do GPS nos tractores, permitindo coñecer as medidas e distancias exactas nos cultivos. A aplicación do Big Data tamén supón unha serie de importantes beneficios no sector do agro, por exemplo obter información das condicións climáticas, o estado do chan, os cultivos plantados, a cantidade de insumos necesarios de acordo ao ambiente, e identificar anomalías nos cultivos, como poden ser pragas ou enfermidades.

En definitiva, a aplicación destas distintas tecnoloxías no agro, permite non só mellorar os rendementos ou incrementar a eficiencia no uso dos recursos, senón tamén anticipar e identificar certos riscos. A modo de exemplo, en Macrotest contamos coa solución Agroint destinada á administración intelixente de cultivos, minimizando o impacto de pragas, enfermidades e malezas a través de vixilancia e rexistros xeolocalizados desde o celular.

Pola súa banda, o sector saúde non queda atrás en canto a novas tendencias tecnolóxicas. No último tempo, a tecnoloxía aplicada á saúde non só orientou os seus esforzos para salvar vidas, senón tamén a facer a vida cotiá máis confortable.

Entre as principais tecnoloxías destácase o uso de realidade virtual no adestramento médico, involucrando escenarios realistas como cirurxías ou emerxencias. Novamente aparece como fundamental a aplicación de intelixencia artificial, xa sexa para monitorear pacientes, asistir cirurxías mediante dispositivos automatizados, mesmo predicir a situación de pacientes de alto risco.

Outra tendencia é o acceso á atención en saúde á distancia, por exemplo mediante plataformas de chat en liña dispoñible 24 horas a través de chatbots que aplican intelixencia artificial, ou mesmo consultas médicas por videollamada. Tamén pode falarse de sensores tanto implantables como ingeribles que facilitan o diagnóstico, tratamento e seguimento de certas enfermidades, a través de internet das cousas.

Así mesmo, poden mencionarse as aplicacións móbiles, as cales contribúen a mellorar o sistema de saúde a través da prevención, o control e o tratamento de numerosas enfermidades, chegando mesmo a controlar o seguimento de pacientes con enfermidades como diabetes ou epilepsia. Pola súa banda, o Cloud computing aplicado ao sector sanitario permite axilizar o acceso aos datos clínicos dos pacientes, así como tamén mellorar a comunicación entre os centros de saúde. Estas tendencias no seu conxunto implican na actualidade beneficios tanto para os profesionais sanitarios, como para os propios usuarios do sistema de saúde.

Nesta liña en Macrotest contamos co desenvolvemento dunha solución para pacientes que sufriron un ACV onde permite a realización da súa rehabilitación desde o fogar, baseados en anos de Investigación, desenvolvemento e innovación.

Esperámosvos para profundar nestas aplicacións que promoven o desenvolvemento dos sectores agro e saúde.

Que é a transformación dixital no agro?

Blog Transformación Dixital Agro
 

Seguramente escoitaron falar algunha vez de Big Data, Machine Learning, Industria 4.0, ou Transformación Dixital, termos que xurdiron como consecuencia da revolución tecnolóxica que estamos a atravesar na actualidade. Gran cantidade de persoas cren que a transformación dixital consiste en implementar un programa de xestión, un CRM, un ERP ou un BPM, pero a realidade é que significa moito máis que iso.

 

A transformación dixital implica o desenvolvemento dun proceso no cal se utilizan tecnoloxías destinadas a optimizar o desempeño da organización, aumentando o alcance para garantir mellores resultados. Tamén pode ser definida como a incorporación e integración de novas tecnoloxías en todas as áreas dunha empresa coa finalidade de perfeccionar os procesos, aumentar a competitividade e brindar un novo valor agregado aos clientes. Esta transformación require un cambio estrutural nas organizacións que dá un papel esencial á tecnoloxía. Nos últimos anos a transformación dixital pasou a ser practicamente unha necesidade, facendo que o éxito da empresa dependa en gran medida da súa capacidade de adaptación a un mercado cada vez máis dixitalizado.

 

Neste sentido, a transformación dixital impactou en diversas industrias, sendo unha das máis relevantes a agroindustria. Neste sector, a transformación dixital constitúe un factor crave para xerar o cambio necesario que permita ser moito máis eficiente e produtivo. É importante mencionar que o proceso de transformación dixital non é exclusivo das grandes empresas, senón que calquera organización independentemente do seu tamaño, pode levar adiante un proxecto de transformación dixital na industria do agro.

 

Algúns exemplos que se poden mencionar neste sector son transformacións que implican o uso de dispositivos electrónicos para a organización e control das actividades no campo, intelixencia de negocios aplicada ás distintas etapas do proceso, sistemas que permiten o acceso remoto aos datos, mesmo controladores de consumo de diversos recursos como pode ser auga, electricidade, combustibles, agro insumos, entre outros.

 

Cales son os seus beneficios?

 

Entre os principais beneficios da implementación da transformación dixital no agro podemos mencionar que ofrece novas oportunidades de negocio grazas á análise de datos, proporcionando unha capacidade de resposta rápida á contorna cambiante no que se moven estas organizacións; potencia e mellora a comunicación tanto interna como externa, fomentando o traballo colaborativo entre os membros da organización e aumentando as posibilidades de interacción cos clientes agropecuarios ou consumidores mellorando a súa experiencia de cliente e a súa relación coa marca; e reduce custos a través da optimización dos procesos organizacionales.

 

En Macrotest contamos cun produto desenvolvido especialmente para optimizar os procesos no agro. Trátase dunha plataforma para a administración intelixente de cultivos, denominada AgroInt, que minimiza o impacto de pragas, enfermidades e malezas, a través do acceso inmediato e continuo dos rexistros permitindo realizar unha vixilancia xeolocalizada desde o móbil; e o tempo de aplicación sobre a produción é moi baixo.

 

A transformación dixital representa unha aposta cara ao futuro a través da xeración de novos métodos de traballo que aproveiten todo o potencial da dixitalización. Este proceso de cambio pode levar a cabo de maneira máis fácil se é acompañado por expertos dixitais que deseñen un plan integral e asesoren en toda a implementación para optimizar os recursos e xerar unha vantaxe competitiva.

 

En Macrotest contamos coa experiencia e o coñecemento dos nosos profesionais nas problemáticas da industria do agro que permitirá identificar o proceso de transformación ideal para a vosa empresa. Contáctanos para comezar a transitar este camiño cara á transformación dixital do teu negocio!