Por que contratar servizos de Outsourcing?

Outsourcing é o nome que se lle dá na práctica á tercerización de responsabilidades no sector IT, como a contratación de equipos para o desenvolvemento de proxectos ou a execución de tarefas específicas.

A contratación deste tipo de servizos permite que as empresas se enfoquen no negocio sen ter que consumir recursos humanos e financeiros en áreas que non resultan estratéxicas para a súa actividade principal.

Beneficios de contratar servizos de Outsourcing

A idea do outsourcing dálle á empresa liberdade para dedicarse exclusivamente á súa core business, contratando empresas especializadas para executar tarefas que sexan necesarias para o desenvolvemento da empresa – pero que non fan parte do negocio. Isto carrexa múltiples beneficios:

  1. Maior rendemento e produtividade ao evitar distraccións innecesarias. O traballo faise automaticamente a través da contratación de servizos xestionados por unha empresa especializada na área. Desta forma, redúcense os tempos de realización de tarefas, executando o traballo máis rápido e con maior calidade.
  2. Aforro de recursos humanos e financeiros. Isto tamén conleva o aforro de custos, xa que o outsourcing permite aforrar os gastos asociados a infraestruturas, contratación de traballadores, etc.
  3. Enfocarse de cheo en actividades que si resultan estratéxicas e decisivas para o negocio. Deixarán de investir os seus recursos en áreas que non son decisivas para a actividade empresarial.
  4. Mellores marxes. Ao aforrar custos, redúcense os riscos financeiros. Ao aforrar en recursos humanos, redúcense os riscos laborais. E así, sucesivamente. A empresa non necesitará facer grandes investimentos en infraestrutura tecnolóxica, polo que poderá destinalo a outros proxectos novos.
  5. Maior calidade. Os provedores externos contarán co coñecemento específico para a actividade para desenvolver, asegurando resultados de calidade.
  6. Transformación do custo fixo en custo variable. Isto significa que se reducen os investimentos tecnolóxicos ao contratar a expertos, obtendo unha previsión de custos máis detallada.
  7. Maior flexibilidade empresarial. As empresas estarán moito máis preparadas para afrontar os cambios do mercado, xa que poden contratar servizos cando o necesiten.
  8. Garantía de acceso aos últimos avances tecnolóxicos. Os provedores dispoñen da tecnoloxía máis nova, de maneira que a empresa pode aproveitarse dela sen ter que facer un gran investimento. Estes provedores son a ponte perfecta entre a empresa e a innovación tecnolóxica.
  9. Maior competitividade. As empresas melloran a súa posición estratéxica no mercado e posiciónanse por diante da competencia.

En Macrotest contamos cun equipo de profesionais estratexicamente xestionado e con ampla experiencia, que evitará afrontar riscos innecesarios ou realizar grandes investimentos tanto en infraestrutura como na contratación de persoal. Con numerosos proxectos exitosos xa no mercado, a sinerxia de traballo lograda cos nosos clientes, pode verse na maneira na que cumprimos cos obxectivos que expomos en conxunto en cada tarefa realizada.

Se desexas levar adiante algún proxecto e estás a buscar un partner que o faga crecer, a través da súa capacidade de desenvolvemento Non dubides en contactarnos!

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará