Metodoloxías áxiles: que son e os seus beneficios

A medida que a globalización e os procesos de dixitalización continúan avanzando, as empresas vense na necesidade de responder con maior celeridade ás necesidades do mercado, desenvolvendo novos modelos de negocios e novas metodoloxías de traballo.

Dende Macrotest entendemos que para as compañías sería de gran utilidade a incorporación de metodoloxías áxiles que lles permitan realizar procesos efectivos e rápidos, para abordar novos proxectos e obter bos resultados.

Que son as metodoloxías áxiles? 

Consisten en metodoloxías de xestión que permiten adaptar a forma de traballo ao contexto e natureza dun proxecto determinado, basándose na flexibilidade e a inmediatez, e tendo en conta as esixencias do mercado e cada cliente, tendo como pilar fundamental o traballo colaborativo do equipo. 

Que es o lead agile innovation?

Lead agile innovation – ou xestión áxil da innovación – é un método que combina o establecemento de pasos nun proxecto coa metodoloxía áxil de traballo, permitindo obter resultados visibles rapidamente, traballar centrados no cliente, xenerar retroalimentación e respondar continuamente aos cambios.

Esta dinámica de traballo básase no establecemento de catro pasos, que permiten xenerar proxectos centrados na innovación:

1.Comprender o problema: 

É o punto de partida nun proxecto de innovación. Utilizando esta metodoloxía as empresas poden definir cal é o problema inicial de maneira específica. É importante comprender que o seguinte paso, só poderá iniciarse unha vez que o problema inicial sexa validado cos métodos adecuados. 

2.Xenerar ideas

O obxetivo desta fase é crear un Produto Mínimo Viable (MVP nas súas siglas en inglés). Dependendo do problema planteado na fase anterior, elexirase o enfoque para xenerar ideas, xa sea internamente cos colaboradores, ou incorporando a proveedores e/ou usuarios ao proceso.

3.Desenvolver un concepto

Unha vez definida a idea, debe desenvolverse o concepto. Esto implica diferentes pasos, dependendo a compañía e a industria na que se encontre. Na maioría dos proxectos debe evaluarse a viabilidade técnica, xenerar un plan de negocios e analizar o mercado realizando pruebas nel. O resultado desta etapa será un prototipo que cumpla cos pasos anteriores. 

4.Desenvolver

Dende o prototipo xenerado elabórase un funcional, para finalmente pasar ao desenvolvemento do produto final. 

Realizar os nosos proxectos baixo estas metodoloxías permítenos, xunto a os nosos partners, crear produtos e servicios altamente competitivos nun mercado cada vez más marcado pola transformación dixital. 

Si estás buscando un socio tecnolóxico que impulse o crecimiento da túa empresa neste contexto ¡Non dudes en contactarnos!

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará