I+D+i

I+D+i

Os continuos cambios no mercado requiren a presenza dun equipo especializado en I+D+i que realiza un intenso traballo de investigación e xestión do coñecemento. Neste sentido, o obxectivo de Macrotest é garantir a prestación de servizos e solucións innovadoras de alta calidade e fiabilidade. 

CASOS DE ÉXITO: Macrotest xenerou, xunto a diferentes partners, productos innovadores:

  • cdti-feder
    C-Guard/C-Control: solución integrada para implementar un centro de control remoto con facilidade: Certificado Eureka obtido en 2021.

  • YAX: solución con tecnoloxía RFID, baseada en Blockchain, que ofrece a oportunidade de xestionar activos, produtos e inventarios, desde o inicio da cadea de subministración ata o resultado final no proceso de venda: Certificado Eureka obtido en 2019.

  • Rehabictus: plataforma para pacientes que sufriron un ictus, que acompaña a rehabilitación desde o fogar. A solución ten unha APP, unha plataforma web e pulseiras que controlan o movemento. Certificado Eureka obtido en 2017.

  • EasyCommerce: plataforma de software de comercio electrónico omnichannel desenvolvida con máis de 20 anos de experiencia en diferentes países e en colaboración con diferentes socios comerciais.

  • AgroInt: plataforma para o manexo intelixente de cultivos, minimiza o impacto de pragas, enfermidades e herbas daniñas. Acceda a todos os rexistros e seguimento xeolocalizados dende o teléfono móbil.

  • Seguimiento de incidencias: aplicación dirixida a xestionar as incidencias que se producen nas distintas áreas dunha empresa ou organización.