Mellora o ecosistema de innovación na túa empresa con estas 5 ideas (Parte 2)

Mellora o ecosistema de innovación na túa empresa con estas 5 ideas (Parte 2)

Na anterior publicación falamos sobre consellos de como mellorar as estructuras dos equipos de traballo nunha empresa para promover espazos plurais de innovación e como permitir que os traballadores sexan forza motora do seu ecosistema de innovación.

Nesta segunda parte queremos achegarvos 5 consellos para promover a cultura da innovación enfocados á dirección dos equipos de traballo.

1. Sé transparente nos teus retos

Se os retos e obxectivos da empresa non son compartidos, levarános a unha situación onde as novas ideas xeradas polos equipos de traballo para innovar non van a encaixar co camiño elixido. Ademáis non se retroalimentarán entre si ó non estar coordinadas.

Ser transparente sobre que necesitas mellorar como empresa, axudará que todos avancen na mesma dirección, buscando solucións os mesmos problemas.

2. Admite os teus fracasos (e aprende deles) 

Compartir os casos de fracaso é tan importante como compartir os casós de éxito da empresa. Entender en que nos equivocamos e que as novas incorporacións á empresa o coñezan, permitiranos atopar ideas, motivacións ou procesos de reflexión para introducir realmente a innovación na túa empresa.

3. Aproveita a innovación aberta

Un erro típico de moitos directivos é centrarse en cultivar a innovación unicamente dentro da empresa. Esta mentalidade estreita exclúe as grandes mentes que existen fóra da túa organización. Para evitar este erro, aproveita a innovación aberta.

A innovación aberta é un proceso que permite ás empresas atopar solucións ós seus problemas máis difíciles obtendo aportacións de fóra da organización. O modelo de innovación aberta continua a crecer é será imprescindible ó deseñar as nosas estratexias . Se buscas lecturas sobre este tema este tema recomendamos este artigo de Henry Chesbrough.

4. Acepta o fracaso e faino a norma

É inevitable que a que a innovación leva o risco de fracasar. Para cada exemplo de innovación exitoso que cambia o mundo, hai un moitas ideas fallidas.

A reacción a este feito non pode ser intentar fuxir del, senón que debemos aceptalo e aprender a convivir con él como característica do sector. Debemos recoñecer a posibilidade de fracaso, desdramatizalo e fomentar iniciativas arriscadas para axudar aos empregados a abordar a innovación dun xeito máis aberto e inventivo. O fracaso é nesesario xa que da súa man ven a aprendizaxe, a adaptación e os novos conceptos e modelos. A gran maioría de innovacións son resultado de fracasos anteriores.

5. Participa nun Hub de innovación

Os Hubs de innovación son espazos onde os representantes das empresas reúnense e comparten enfoques sobre a innovación. Tendo crecendo en popularidade durante a última década, agora hai centos destes centros en todo o mundo.

O concepto de Hub de innovación recoñece a importancia dun enfoque multidisciplinar da innovación e mostra a importancia da colaboración na resolución de problemas. 

No nóso tecido temos dispoñibles os Hubs de Innovación Dixital Europeos (EDIHs). Bótalle un ollo aos hub de innovación preto de ti e pensa en como podes participar ti e os teus equipos.

Este tipo de prácticas  para tomar mellores decisións empresariais xa non son vistas como únicas das empresas especializadas en I+D+i, senón que son cada vez máis as Pemes interesadas, que fomentando a cultura da innovación permiten sacar o maior proveito ao coñecemento acumulado na empresa.

En Macrotest utilizamos estas ideas para mellorar día a día na nosa organización. Na nosa division de proxectos I+D+i buscamos axudar ás empresas a desenvolver o seus proxectos de innovación con melloras organizativas, busqueda de financiación e compartindo o noso “saber facer” (know-how) grazas a nosa experiencia.

Estamos a disposición para resolver todas as túas necesidades de proxectos I+D+i!

Cales son os beneficios de contratar células áxiles?

Cales son os beneficios de contratar células áxiles

Na era actual da transformación dixital, as empresas buscan constantemente maneiras de mellorar a súa rendibilidade e manter a súa competitividade no mercado. Unha forma de lograr isto é adoptando un enfoque de células áxiles no desenvolvemento de produtos e servizos.

As células áxiles son equipos pequenos e altamente colaborativos que traballan de maneira autónoma para desenvolver un produto ou servizo específico. Estes equipos están compostos por membros con habilidades complementarias e enfócanse na entrega continua de valor ao cliente. A metodoloxía áxil volveuse popular no sector tecnolóxico, xa que permite unha maior flexibilidade e capacidade de adaptación aos cambios no mercado.

A implementación de células áxiles nunha empresa pode traer moitos beneficios:

  • En primeiro lugar, permite unha maior innovación ao permitir que os equipos traballen de maneira autónoma e tomen decisións rápidas. Isto tamén aumenta a eficiencia ao reducir os tempos de desenvolvemento e permitir unha maior rapidez no lanzamento de produtos e servizos.
  • En segundo lugar, as células áxiles tamén melloran a intelixencia de negocios ao permitir unha mellor comunicación e colaboración entre os diferentes departamentos dunha empresa. Isto aumenta a capacidade da empresa para tomar decisións informadas e adaptarse aos cambios no mercado.
  • Finalmente, a adopción de células áxiles tamén pode mellorar a rendibilidade dunha empresa ao permitir unha maior eficiencia no desenvolvemento de produtos e servizos. 

En Macrotest, contamos con células áxiles como unha forma efectiva de mellorar a innovación, a intelixencia de negocios e a rendibilidade nas distintas industrias. 

Ao permitir equipos pequenos e altamente colaborativos para traballar de maneira autónoma e enfocarse na entrega continua de valor ao cliente, as empresas poden mellorar a súa capacidade de adaptación e eficiencia. 

Se queres coñecer máis sobre o noso servizo de células áxiles, ponche en contacto connosco en info@macrotest.es!

Mellora o ecosistema de innovación na túa empresa con estas 5 ideas (Parte 1)

Mellora o ecosistema de innovación na túa empresa con estas 5 ideas (Parte 1)

Cando falamos de como mellorar a producción innovadora dunha empresa, a solución máis obvia é aumentar gastos. Xa sexan en formación para os traballadores, en novos técnicos ou nun plan estratéxico. Mais estes gastos non son suficientes en si mesmos, ou sobretodo estes gastos non serán tan eficientes sen a organización e estructura interna axitada.

Hoxe queremos achegarvos 5 simples consellos que podes introducir na túa empresa para promover  a cultura da innovación. Nesta primeira parte, falaremos das estructuras dos equipos de traballo, as súas dinámicas internas e cómo podemos mellorar o noso ecosistema de innovación.

1. Anima á xente a usar as súas vacacións

Esta idea pode resultar obvia mais coa demanda de traballo do día a día quedado relegada a un segundo plano. O activo máis importante dunha empresa son os seus traballadores e a súa formación e coñecemento acumulado. Cando os empregados están cansos e queimados, non son tan produtivos nin creativos. Promover que tomen as súas vacacións axudaralles a desestresarse, polo que volven traballar cunha mente clara que é capaz de pensar de forma máis creativa. 

2. Recompensa o comportamento experimental

Se queres empregados innovadores, entón axuda a fomentar e recompensar o comportamento experimental. Se o traballador toma a iniciativa e proba algo novo que acaba beneficiando á empresa, podes facer un anuncio e darlles unha compensación ( por exemplo unha tarxeta agasallo). O traballador é quen ten contacto máis directo coas necesidades reais do día a día, e é capaz de analizar e imaxinar os métodos máis eficientes de facer o seu traballo máis produtivo e cómodo. Mostrar o teu aprecio motivará a todo o teu equipo a facer o mesmo para que obteñas os resultados que buscas.

3. Permite preguntas

A mellor forma de fomentar a innovación no traballo é promover debates e permitir que a xente faga preguntas. É esencial crear unha regra de “non hai preguntas estúpidas” para que a xente atrévase a facer preguntas. Cando fomentes as conversacións abertas, crearás un ambiente que apoie a innovación. 

4. Fai contratacións diversas

Imaxina un grupo de 10 persoas que proveñen dunha formación similar e comparten os mesmos supostos básicos. Agora, pensa nun grupo de 10 persoas diversas con diferentes procedencias e experiencias. Que grupo ten maior capacidade de innovación?

Cando fas da diversidade unha prioridade na túa empresa, aumentas automaticamente o potencial de innovación. Despois de todo, a túa empresa non só intenta chegar a clientes que son coma ti, o teu obxectivo é maximizar o teu mercado e chegar a todas as partes da sociedade. Como podes facelo se todos os que contratas parécense e pensan coma ti?

5. Adopta un enfoque de xestión non xerárquico

Cando se trata de fomentar a innovación no lugar de traballo, unha xerarquía estrita pode ser un verdadeiro problema. Se o teu persoal só pensa na innovación cando se lle encargue especificamente para facelo, nunca poderás alcanzar o máximo potencial da túa empresa. As empresas máis innovadoras teñen un enfoque de xestión horizontal, pero forte, que permite aos empregados romper barreiras entre as áreas de traballo. Moita innovación provén da polinización cruzada entre equipos e divisións, e do intercambio de ideas e problemas. Este tipo de prácticas  para tomar mellores decisións empresariais xa non son vistas como únicas das empresas especializadas en I+D+i, senón que son cada vez máis as Pemes interesadas, que fomentando a cultura da innovación permiten sacar o maior proveito ao coñecemento acumulado na empresa.

En Macrotest utilizamos estas ideas para mellorar día a día na nosa organización. Na nosa division de proxectos I+D+i buscamos axudar ás empresas a desenvolver o seus proxectos de innovación con melloras organizativas, busqueda de financiación e compartindo o noso “saber facer” (know-how) grazas a nosa experiencia.

Na próxima entrada comentaremos como mellorar a estratexia de innovación na túa empresa e sacar máis proveito ás oportunidades do teu contexto innovador.

Estamos a disposición para resolver todas as túas necesidades de proxectos I+D+i!

Big Data, Business Intelligence e Data Science… convertendo datos en información de valor

Big Data, Business Intelligence e Data Science

 

É claro que nun mundo onde a transformación dixital ha chegado para quedar, toda organización debe contar coa capacidade para recompilar, seleccionar, organizar, analizar e interpretar un gran volume de datos. Neste sentido, o adecuado manexo e coñecemento dos datos resultan claves e estratéxicos en calquera sector de negocios. Por este motivo, son cada vez máis as empresas que deciden investir en solucións de analítica de datos baseadas na premisa de que a información é poder (e que os datos son a moeda da economía dixital).

No contexto actual, existe unha serie de metodoloxías que buscan dalgún modo facilitar a toma de decisións baseadas en datos. As compañías que asumen o reto de coñecer e interpretar os seus datos, benefícianse de maneiras moi variadas, xa sexa aforrando custos, gañando en rapidez, mellorando o servizo prestado aos clientes, anticipándose á competencia, mellorando a xestión operativa do negocio, e identificando novas oportunidades de negocio. En definitiva, a obtención destes beneficios dependerá da elección correcta acerca dos procesos de análises de datos máis convenientes para a empresa.

Conceptos como Big Data, Business Intelligence e Data Science teñen en común a intención de extraer valor da información, aínda que o fan dunha forma distinta e complementaria.

  • Big Data fai referencia ao almacenamento de grandes volumes de datos e aos procedementos que se utilizan para atopar patróns repetitivos dentro destes datos. O Big Data focalízase na captura e procesamento dos datos, traballando cunha gran cantidade de datos complexos (estruturados e non estruturados) que proveñen de diversas fontes, tales como sensores, dispositivos intelixentes, páxinas web e redes sociais, entre outras. A cantidade e complexidade destes datos dificultan a súa análise e xestión se non se utilizan as ferramentas apropiadas.
  • Business Intelligence encárgase da xestión de datos, organización de datos e produción de información a partir de datos. Aplícase nas organizacións para mellorar fundamentalmente a capacidade de toma de decisións, realizando tarefas de minería de datos, analizando información empresarial, e xerando informes. A intelixencia de negocios utilízase predominantemente para a análise de datos históricos almacenados, impactando no rendemento empresarial, pero sen poder predicir datos futuros. Neste sentido, atópase orientada ao pasado, estudando a evolución histórica da empresa para comprender o seu desenvolvemento ao atopar patróns analíticos. A intelixencia de negocios constitúe o conxunto de aplicacións, metodoloxías e tecnoloxías capaces de transformar os datos en información valiosa e estruturada para ser utilizada con fins empresariais. Céntrase especificamente en datos internos da compañía e do sector. Algúns exemplos de datos analizados mediante Business Intelligence son aqueles relacionados ao márketing, servizo ao cliente, vendas, ou datos dos recursos humanos da empresa. Xustamente a través do Business Intelligence pode levar a cabo a análise dos datos que se obteñen do Big Data.
  • Data Science ou Ciencia de Datos podería ser considerada como unha evolución do Business Intelligence. O seu obxectivo é a xeración de valor a partir da recompilación, clasificación, visualización e correspondente interpretación dos datos. Esta análise de datos de maior complexidade axuda á empresa para xerar coñecementos novos ao descubrir e responder a novas preguntas. Para iso, utilízase unha serie de técnicas que involucran estatísticas, ciencias da computación, análise preditiva, e aprendizaxe automática. Deste xeito, a Ciencia de Datos permite analizar conxuntos de datos masivos, buscando solucións a problemas que aínda non se pensaron. Os datos que se analizan son tanto internos como externos, por exemplo, os vídeos, correos electrónicos e contido de redes sociais. Os expertos en Data Science poden predicir potenciais tendencias ao explorar fontes de datos aparentemente desconectadas, atopando mellores maneiras de analizar a información.

Este tipo de solucións baseadas na análise dos datos para tomar mellores decisións empresariais, xa non son vistas como ferramentas destinadas só ás grandes empresas, senón que son cada vez máis as Pemes interesadas nestas tecnoloxías e metodoloxías, que traballando de maneira integrada permiten sacar o maior proveito ao crecente volume de datos.

En Macrotest contamos coa división #DataLab, buscando axudar ás empresas mediante solucións integrais de xestión de datos, análises de datos e implementación de intelixencia artificial para a predición e personalización de servizos.

Estamos a disposición para resolver todas as túas necesidades de análises de datos!

No meu notebook funciona! Teoría versus práctica en Data Science

¡En mi notebook funciona! Teoría versus práctica en Data Science

 

Cando comezas a transitar o camiño cara a unha compañía Data Driven, comezas a entender como utilizar as ferramentas que o mercado actual ofrece tales como intelixencia artificial ou Internet das cousas. Para iso contratas científicos de datos que poidan resolver os teus problemas de negocio sen antes preguntarche QUE necesitas para facer intelixencia artificial e COMO pensas facelo.

A resposta á primeira pregunta é simple, necesitamos datos. Agora ben, a situación comeza a complicarse cando tentamos contestar o noso segundo interrogante.

Todo parece perfecto, pero estes datos onde os teño?, que formato teñen?, é simple acceder a eles?, Con canta frecuencia podo dispoñer? están completos, sen erros, sen rexistros nulos? Desde cando teño estes datos? E supoñendo que todo isto está resolvido, que tan fácil é desenvolver un modelo de Machine Learning e implementalo?

Son moitas preguntas, pero tamén son moitas as respostas dependendo do problema que se quere resolver.

Cando falamos de Ciencia de Datos, non falamos dunha ferramenta, habilidade ou método, senón que se parece máis a un enfoque científico que utiliza a teoría estatística, matemática aplicada e ferramentas informáticas para procesar grandes cantidades de datos. A ciencia de datos é un proceso detallado que implica principalmente o preprocesamiento, a análise, a visualización e a predición.

Todos sabemos que a Ciencia de Datos é un enfoque científico moi poderoso, con todo tipo de aplicacións interesantes. Con todo, tamén é ben sabido que na Ciencia de Datos hai unha gran brecha entre a teoría e a práctica: cando se trata de teoría, sabemos todo, pero non sabemos como aplicalo na vida real.

Por este motivo é importante ordenar as prioridades á hora de traballar con datos. Esta listaxe pode cambiar segundo a compañía, pero a maioría coincide en moitos destes puntos.

Paso 1 – Definir o problema de negocio

Este primeiro paso é fundamental, e require moito máis do factor humano para o entendemento do problema para resolver, o acordo de criterios para a definición dos obxectivos, o alcance e o prazo, que do propio sistema que se utilizará como medio para chegar a eles.

Seguramente o científico de datos teña moitas maneiras de resolver un problema, pero quen debe marcar o rumbo da solución ten que ser quen coñece do negocio. É imprescindible a interacción e traballo en conxunto de equipos.

Paso 2 – Adquisición de datos

Este paso é quizais onde maior diferenza atopamos entre a teoría e a práctica. Na teoría, cando queremos facer un modelo de machine learning basta con descargarse algún dataset en sitios como Kaggle ou Github e dispoñeremos de información clara, prolija e ben descrita. Na práctica, ás veces as fontes poden ser:

1. Moi variadas: o cal levaría un traballo previo de ETL´s, modelados, etc.
2. Mal descritas ou sen descrición: Sen ter unha clara descrición con que variable estamos a traballar non sabemos que é o que temos e se nos pode axudar a resolver o noso problema.
3. Con datos erróneos / rexistros nulos: Tal como adóitase dicir en Data Science, Lixo entra / Lixo sae.
4. Descoñecidas: Nunha compañía sectorizada onde os datos están dentro da área que traballaba cos mesmos pódese perder a oportunidade de combinalos ou utilizalos con outros fins     de negocio.
5. Con accesos restrinxidos: Dependendo das normas de seguridade de datos dentro da compañía, moitas veces acceder aos datos vólvese unha tarefa titánica e conleva un proceso burocrático difícil de medir no tempo.

Estes e moitos problemas coas fontes de datos poden ser resoltos cun apropiado goberno dos mesmos e fundamentalmente unha organización moi ben comunicada.

Paso 3 – Preparación de datos

Este paso implica a limpeza e transformación de datos, a limpeza de datos é a que máis tempo consome, xa que implica o manexo de moitos escenarios complexos, como tipos de datos inconsistentes, atributos mal escritos, valores faltantes e duplicados. Logo, na transformación de datos, temos que modificar os datos en función das regras de mapeo definidas.

Paso 4 – Análise exploratorio de datos

Coa axuda da Análise Exploratorio de Datos definimos e refinamos a selección de variables que se utilizarán para o desenvolvemento do noso modelo. É importante ter sempre presente a solución á cal queremos apuntar.

Paso 5 – Modelado de datos

A actividade principal dun proxecto de ciencia de datos coñécese como modelado de datos. Neste paso, aplicamos repetidamente técnicas de aprendizaxe automática de forza de tipo como KNN, árbores de decisión, Bayes Naive, etc. aos datos para que podamos identificar o modelo que mellor se adapte ao requisito comercial. Adestramos o modelo no conxunto de datos de adestramento e probámolos para seleccionar o modelo de mellor rendemento.

Paso 6 – Visualización e comunicación

Este punto é quizais o máis relevante de todos debido a que podemos ter o mellor proceso de extracción e transformación de datos, o mellor modelo de Machine Learning adestrado, pero se non sabemos visualizalo, explicalo, comunicalo e darlle valor ao negocio, pouco importou todo o traballo previo. É imprescindible reforzar os soft skills neste punto para saber chegar aos stakeholders.

Paso 7 – Implementación e mantemento

E finalmente, neste paso, o científico de datos implementa e mantén o modelo, proba o modelo seleccionado nunha contorna de preprodución antes de implementalo na contorna de produción, que é a mellor práctica. Despois de implementalo, temos que obter análise en tempo real e monitorear e manter o rendemento do proxecto.

Como verán, hai unha enorme diferenza entre o que estudamos (Teoría) que practicamente comeza e finaliza nunha Notebook local versus o que se necesitamos para levar a cabo todo o proceso na vida real (Práctica). É por devandito motivo que adoita ser abafador e ás veces frustrante tentar traballar con datos e xerar resultados de valor.

Por iso desde Macrotest #DataLab axudámosche en todo o camiño coa nosa solución end-to-end para que teñas un entendemento completo das ferramentas, metodoloxías e procesos.

Como se compoñen as células áxiles?

Como se compoñen as células áxiles

Lembremos que na nota anterior falamos sobre células de traballo áxiles. Trátase dunha forma de organizar o traballo semellante ao dunha célula viva, reflectindo o seu dinamismo. Nesta contorna promóvese o traballo interdisciplinario e colaborativo, onde cada membro da célula achega ao logro dos obxectivos, sempre con foco no cliente.

Con respecto aos roles que integran este tipo de células, xeralmente representan diversas áreas e disciplinas, todas as cales resultan necesarias para dar resposta á problemática que orixina a conformación da célula. En particular, adoita incluírse un Product Owner, quen mantén a visión de produto final e transmítea a todos os involucrados, buscando garantir que en cada sprint o produto se vaia amoldando ás necesidades do usuario final. Tamén debe contar con habilidades interpersoais dado que é o encargado de interactuar con todos os actores involucrados no proxecto.

O Scrum Master é outro rol presente nas células áxiles e actúa como facilitador, acompañando o proceso e buscando que se aseguren os principios da metodoloxía áxil. A súa misión é asegurar a dispoñibilidade do equipo de desenvolvemento, eliminando obstáculos que poidan chegar a presentarse e afecten potencialmente a entrega do produto nos termos pactados. Son importantes as súas habilidades a nivel estratéxico, a súa capacidade de xestionar o traballo en equipo, e sobre todo a súa capacidade de resolución de problemas.

Por suposto non pode faltar o Equipo de Desenvolvemento, cuxa misión é fundamentalmente a de desenvolver o produto, traballando en equipos pequenos onde se comparte a información abertamente e reina o espírito colaborativo. Tamén pode haber outros roles, como Desarrollador Front End, Desarrollador Back End, especialistas en Machine Learning, Deseñador UX, entre outros.

A pesar das múltiples vantaxes que presentan as células áxiles de traballo, tamén poden presentarse certos inconvenientes durante o seu desenvolvemento. Algúns deles asócianse sobre todo á falta de experiencia do equipo, cando estas células atópanse completamente conformadas por integrantes junior. Neste caso resulta unha ferramenta moi interesante a conformación de células de traballo áxiles mentoreadas por unha figura cun alto nivel de seniority. Desta maneira, mesmo cando o cliente contrata unha célula conformada con perfís junior e os honorarios así o reflictan, contar cun perfil senior a cargo de actuar como mentor eleva a calidade do produto entregable. Isto é así debido a que o mentor guía ao grupo de integrantes junior e ademais revisa os seus entregables.

Outro dos inconvenientes que debe evitarse á hora de traballar en células áxiles é a falta de controis de calidade. Neste sentido, o afán por reducir ao mínimo os tempos de desenvolvemento pode levar a fallas na calidade e en definitiva a problemas co cliente. O rol dun mentor cun alto nivel de seniority tamén pode contribuír a evitar este tipo de inconvenientes ao guiar e revisar o traballo desenvolvido polo equipo. Estes mentores poñen a disposición o seu coñecemento, ferramentas, capacitación e adestramento para aproveitar o máximo o potencial do equipo de traballo, pero o máis importante é a experiencia que achegan a un grupo de profesionais junior. Dentro das súas habilidades destácanse non só as técnicas, que resultan fundamentais, senón tamén habilidades interpersoais como empatía, comunicación, paciencia e resolución de problemas.

En Macrotest contamos con células de traballo áxiles e con células mentoreadas, onde os proxectos desenvolvidos por profesionais junior soben ao seguinte nivel grazas ao proceso de mentoría senior, perseguindo os máis altos estándares de calidade.

Esperámosvos para darvos máis información!

En que consiste o traballo mediante células áxiles?

Traballar con células áxiles

 

Na actualidade atópase amplamente expandido o desenvolvemento de proxectos mediante a organización en células áxiles. Como o seu propio nome indícao, esta forma de organización do traballo busca asemellar o seu comportamento ao dunha célula viva, en constante cambio e dinamismo. Este modelo en certo xeito atópase en contraposición ao modelo tradicional baseado en xerarquías, o cal xa non funciona con éxito nunha contorna altamente cambiante e con clientes finais cada vez máis esixentes.

Seguindo este modelo de célula viva, nunha célula de traballo áxil cada membro do equipo conserva a súa autonomía pero atópase en constante interrelación cos demais membros. Neste sentido, aínda que cada un ten unha función moi clara, esta compleméntase coas funcións e tarefas do resto.

Este tipo de células de traballo xeralmente atópanse compostas por un número reducido de profesionais interdisciplinarios que comparten certas características. Entre elas destácase a  proactividad e creatividade, considerando que estas células traballan de maneira autoxestionada e con liberdade para atopar solucións no proceso de dar resposta a unha necesidade concreta. Tamén resulta clave a construción de boas relacións interpersoais, buscando que o traballo funcione no seu conxunto. Así mesmo, o traballo colaborativo resulta a esencia deste tipo de células, onde cada membro achega ao logro dos obxectivos con foco no que necesita o cliente, quen sempre se atopa en contacto co proxecto. 

En definitiva, trátase de xerar un ambiente de innovación e total apertura, perseguindo como fin último que o todo sexa máis que a suma das partes. Esta forma de traballo busca axilizar os tempos de desenvolvemento de software, recoñecendo a importancia do recurso humano aínda por encima das tecnoloxías. 

Cando se recomenda realizar  outsourcing contratando un equipo de desenvolvemento áxil?

As células áxiles resultan de gran utilidade cando se necesitan coñecementos e experiencia. Existen distintas formas de traballo de acordo a cada proxecto, podendo a célula ser xestionada polo propio cliente, pola empresa que prové os profesionais en tecnoloxía ou mesmo de maneira conxunta. As células áxiles tamén son moi útiles cando se busca un desenvolvemento  end  to  end eficiente, xa que busca diminuír ao mínimo os desvíos sobre o estimado inicialmente. 

A tercerización contratando células áxiles de profesionais  IT, permite ao cliente enfocarse no  core do seu negocio, reducindo as barreiras técnicas de novos proxectos, investindo só no que necesita de acordo aos distintos tipos de perfís requiridos. 

En Macrotest contamos con células de traballo dispoñibles para os vosos proxectos, integradas por equipos especializados multidisciplinares e modulables que se integran na estrutura das vosas organizacións para desenvolver as solucións tecnolóxicas que requiran. Se queres coñecer máis sobre o noso servizo de células áxiles, ponche en contacto connosco e con gusto brindarémosche toda a información necesaria. Á vosa disposición atópase toda a nosa experiencia, recursos altamente cualificados, os máis altos estándares de calidade e o noso marco de traballo que xa leva anos evolucionando. Todo este  expertise atópase ao servizo dos nosos clientes, buscando optimizar os seus procesos de negocios e garantir calidade e eficiencia en cada un dos proxectos encomendados. 

Na próxima nota contarémosvos acerca dun tipo particular de célula áxil, que son as células mentoreadas. Esperámosvos para compartir esta seguinte nota!

Comprar a través de Internet… todo o que debes de ter en conta

Comprar en Internet

Tal como comentamos na última entrada do blogue, o comercio electrónico está a crecer de maneira exponencial tanto en España como no mundo. Resulta cada vez máis habitual e frecuente adquirir produtos e contratar servizos utilizando internet, a través de diversas plataformas de e- commerce. Entre as principais vantaxes de comprar por internet, podemos destacar a posibilidade de comprar no horario que queremos e sen movernos de casa, sen facer colas, sen esperar, de maneira rápida e práctica, así como tamén poder comparar prezos sen ter que ir de tenda en tenda, e mesmo conseguir prezos máis baixos e máis variedade que nas tendas físicas.

Pero, que debemos ter en conta á hora de comprar por internet?

A continuación, repasaremos os principais aspectos a considerar para realizar transaccións da mellor maneira.

Un dos primeiros consellos sería revisar ben a web cando vemos que as ofertas son demasiado tentadoras, existindo unha diferenza de prezo moi notable entre distintas páxinas. Nese caso é importante prestar atención a se o produto é realmente novo ou é usado, ou ten defectos no seu packaging por algún motivo. Sempre é importante comparar prezos en distintas webs antes de decidir, aproveitando a vantaxe de facelo de maneira moi rápida. Outra recomendación consiste en evitar o uso de redes wifi públicas, como en bares ou cafeterías, xa que o maior perigo consiste no potencial roubo dos datos do medio de pago. Tamén debería buscarse información da tenda e ver as opinións e cualificacións ou recensións que fixeron outros usuarios.

Ter instalado algún antivirus para detectar posibles ameazas pode ser moi útil. Así mesmo, debe manterse actualizado o móbil ou computador desde o que se fará a compra, xa que se houbese inconvenientes en materia de seguridade ou privacidade, estes adoitan solucionarse mediante actualizacións. Algo fundamental é comprobar que se trate dunha conexión segura. Isto pode facerse sinxelamente verificando que na barra do navegador apareza “ HTTPS” en vez “ HTTP”, e que xunto á URL apareza un cadeado, o cal sinala que a tenda en liña ten certificado de seguridade e pode comprarse de maneira segura.

Á hora de facerse unha conta nunha plataforma de e- commerce é importante introducir un contrasinal seguro (que combine letras e números), que non sexa a mesma que a utilizada noutros servizos. Tamén é importante non gardar o medio de pago utilizado para futuras operacións, porque é máis seguro ingresar os datos cada vez que sexa necesario que ter todos os datos bancarios almacenados. Se tes a posibilidade de pagar con tarxeta de crédito, é máis seguro que utilizar tarxetas de débito, xa que se fose necesario devolver o produto resulta máis sinxelo obter un reembolso á tarxeta de crédito que á de débito.

Para realizar as compras de maneira máis práctica e áxil é importante utilizar filtros, e desta maneira obter resultados o máis axustados posibles ás nosas preferencias, evitando ver unha listaxe enorme de produtos que non son o que buscamos. Así mesmo, para aproveitar mellor as épocas de rebaixas en liña, é moi útil monitorear os prezos uns días antes e así asegurarnos que os descontos sexan reais. Outra recomendación é chequear as apps das tendas, xa que en ocasións hai mellores descontos que operan de maneira exclusiva para a aplicación e non para a web. Outras cuestións para observar son a posibilidade de devolucións do produto, a garantía, a forma de envío, os seus tempos e custos, e a atención ao cliente e o servizo postventa.

Lembra que Macrotest é partner de Easy Commerce, plataforma de software e- commerce omnicanal desenvolvida a partir de máis de 20 anos de experiencia. Esperamos que estes consellos sexan de utilidade á hora de realizar compras a través de plataformas de e- commerce!

Que son e que é importante saber acerca das plataformas de e-commerce?

Plataformas E-commerce

O comercio electrónico ha chegado para quedar. Nos últimos tempos, o incremento das transaccións a través do e- commerce foi exponencial. En España, o 23% das compras totais realizáronse a través de internet en 2020, e o comercio electrónico superou os 12.400 millóns de euros no primeiro trimestre de 2021.

Pero, que son as plataformas de e- commerce?

Trátase dunha solución tecnolóxica para crear e administrar unha tenda na internet, constituíndo o software necesario para que as empresas poidan vender aos seus clientes. As plataformas de comercio electrónico facilitan todas as operacións dunha tenda en liña, como a exhibición dos produtos, as vendas, o control de stock, os pagos, e as promocións.

Está claro que na actualidade contar cunha forma de chegar aos clientes de maneira en liña resulta clave para calquera compañía. Con todo, é importante coñecer que debe avaliarse á hora de escoller unha plataforma de e- commerce.

Entre os principais aspectos debemos considerar o seu confiabilidad, a súa flexibilidade, a interface para os compradores, a facilidade de uso para a propia empresa (por exemplo, que o panel de configuracións sexa intuitivo, ou o feito de contar cunha aplicación móbil para administrar a tenda), a posibilidade de acceder a datos analíticos que poidan utilizarse para deseñar estratexias de crecemento, e o servizo de soporte (preferentemente 24/7).

Á hora de avaliar a interface para os clientes, poderiamos considerar se a plataforma conta con temas atractivos que permitan facer lucir mellor os produtos, se poden configurarse vistas dos produtos con vídeos e achegamentos, se conta con calculadora de envíos, se ten botóns de chamada á acción e caixas de comentarios para que os clientes poidan publicar as súas recensións.

Tamén poderiamos analizar a plataforma de acordo ao tamaño de empresa de que se trate, xa que hai opcións de paquetes especializados en empresas pequenas, medianas e grandes, con características adecuadas aos requirimentos de cada tipo de compañía, incluso considerando se o tipo de negocio é B2B ou B2C.

Na actualidade este tipo de plataformas van máis aló de ser unha tenda en liña, integrando produtos, pagos e envíos con diferentes canles de venda, como redes sociais (Facebook ou Instagram). Entre as principais vantaxes que implica contar cunha plataforma de e- commerce, atópase a posibilidade de vender desde e cara a calquera parte do mundo, o feito de estar presente e dispoñible 24/7 para os clientes, a redución de custos en comparación a unha tenda física, a sinxeleza na automatización da xestión de inventarios, así como tamén a posibilidade de recompilar unha gran cantidade de datos valiosos acerca dos compradores.

Macrotest é partner de Easycommerce, contando cunha plataforma de software de comercio electrónico omnicanal desenvolta en base a máis de 20 anos de experiencia en diferentes países e en conxunto con diferentes socios comerciais. Dentro das súas principais características destácanse que é multicanle, 100% interoperable, cros border, e posúe múltiples integracións con actualización permanente.

Se estades a pensar en incorporar unha plataforma de e- commerce, esperámosvos!

Tendencias tecnolóxicas… que é o último?

Tendencias tecnolóxicas

A tecnoloxía avanza continuamente, a un ritmo sen precedentes, e a súa aplicación dáse nos sectores máis diversos. O agro e a saúde son dúas dos sectores máis dinámicos onde a tecnoloxía non para de avanzar. A continuación, repasamos algunhas das novidades máis relevantes en materia de tendencias tecnolóxicas.

No sector do agro en particular, as innovacións tecnolóxicas son de tal magnitude que deron lugar á aparición de novos conceptos como “revolución verde” ou “agricultura 4.0”. Un exemplo pode ser a vixilancia ambiental mediante sensores electrónicos instalados nos cultivos e a posibilidade de automatizar os sistemas de rega. Outra das aplicacións tecnolóxicas máis frecuentes é a utilización de drons que mediante a teledetección permiten obter imaxes e vídeos de forma remota. Tamén resulta clave a aplicación da intelixencia artificial ao manexo dun gran volume de datos proveniente por exemplo de maquinaria agrícola, así como tamén o internet das cousas ( IoT pola súa sigla en inglés), o cal permite obter información en tempo real e facilita a trazabilidad mediante a instalación de dispositivos como chips. Tamén se destaca a automatización de máquinas e o uso do GPS nos tractores, permitindo coñecer as medidas e distancias exactas nos cultivos. A aplicación do Big Data tamén supón unha serie de importantes beneficios no sector do agro, por exemplo obter información das condicións climáticas, o estado do chan, os cultivos plantados, a cantidade de insumos necesarios de acordo ao ambiente, e identificar anomalías nos cultivos, como poden ser pragas ou enfermidades.

En definitiva, a aplicación destas distintas tecnoloxías no agro, permite non só mellorar os rendementos ou incrementar a eficiencia no uso dos recursos, senón tamén anticipar e identificar certos riscos. A modo de exemplo, en Macrotest contamos coa solución Agroint destinada á administración intelixente de cultivos, minimizando o impacto de pragas, enfermidades e malezas a través de vixilancia e rexistros xeolocalizados desde o celular.

Pola súa banda, o sector saúde non queda atrás en canto a novas tendencias tecnolóxicas. No último tempo, a tecnoloxía aplicada á saúde non só orientou os seus esforzos para salvar vidas, senón tamén a facer a vida cotiá máis confortable.

Entre as principais tecnoloxías destácase o uso de realidade virtual no adestramento médico, involucrando escenarios realistas como cirurxías ou emerxencias. Novamente aparece como fundamental a aplicación de intelixencia artificial, xa sexa para monitorear pacientes, asistir cirurxías mediante dispositivos automatizados, mesmo predicir a situación de pacientes de alto risco.

Outra tendencia é o acceso á atención en saúde á distancia, por exemplo mediante plataformas de chat en liña dispoñible 24 horas a través de chatbots que aplican intelixencia artificial, ou mesmo consultas médicas por videollamada. Tamén pode falarse de sensores tanto implantables como ingeribles que facilitan o diagnóstico, tratamento e seguimento de certas enfermidades, a través de internet das cousas.

Así mesmo, poden mencionarse as aplicacións móbiles, as cales contribúen a mellorar o sistema de saúde a través da prevención, o control e o tratamento de numerosas enfermidades, chegando mesmo a controlar o seguimento de pacientes con enfermidades como diabetes ou epilepsia. Pola súa banda, o Cloud computing aplicado ao sector sanitario permite axilizar o acceso aos datos clínicos dos pacientes, así como tamén mellorar a comunicación entre os centros de saúde. Estas tendencias no seu conxunto implican na actualidade beneficios tanto para os profesionais sanitarios, como para os propios usuarios do sistema de saúde.

Nesta liña en Macrotest contamos co desenvolvemento dunha solución para pacientes que sufriron un ACV onde permite a realización da súa rehabilitación desde o fogar, baseados en anos de Investigación, desenvolvemento e innovación.

Esperámosvos para profundar nestas aplicacións que promoven o desenvolvemento dos sectores agro e saúde.