Cal é o rol profesional do Project Manager?

project manager

Cal é o rol profesional do PM?

Seguramente escoitaches algunha vez mencionar o rol do Project Manager, ou mesmo poderías velo presente en empresas que non se dedican exclusivamente ao desenvolvemento de software. En palabras sinxelas, Project Manager (coñecido habitualmente como PM) ou “xestor de proxecto” é aquel rol que se encarga da planificación e a execución dun proxecto. Desta maneira, a súa principal responsabilidade é a xestión do equipo de traballo vinculado ao proxecto para lograr os obxectivos predeterminados.

Cales son as súas principais competencias?

A diferenza doutros perfís profesionais, o PM non necesita manexar coñecementos especificamente técnicos, senón que debe contar con distintas habilidades e calidades vinculadas particularmente á xestión ou administración xeral do proxecto. Entre as máis importantes podemos destacar a capacidade organizativa, o liderado e planificación, así como tamén habilidades de negociación, de comunicación, de motivación, de trato co cliente, de identificación de problemas e de control de todos os detalles asociados ao proxecto. Aínda que non é necesario a incorporación de coñecementos técnicos, si é importante que o PM teña habilidades concretas relacionadas ao mundo dixital, como manexo das principais linguaxes, análises de datos e xestión de contidos. Desta maneira, o desempeño eficiente deste profesional fará unha diferenza fundamental en materia de custos do proxecto, cumprindo o deadline nas entregas, organización das tarefas, xestión dos membros do equipo, e adaptación do proxecto a aqueles factores externos que deban considerarse.

Cal é a importancia do PM en proxectos de I+D+i?

Os proxectos de I+D+i adoitan ser complexos e caracterizados pola presenza de cambios frecuentes que adoitan xerar certa incerteza. Neste tipo de proxectos, requírese levar a cabo unha adecuada planificación e xestión dos imprevistos que poden afectar o correcto funcionamento do proxecto, provocando que en moitos casos sexa necesario replanificar. Estes son os motivos principais polos cales a presenza deste rol en proxectos de I+D+i resulta imprescindible para o cumprimento dos obxectivos. Neste sentido, todas as habilidades e coñecementos que ten un PM son importantes na xestión deste tipo de proxectos, destacando aquelas relacionadas á adaptación e a capacidade de afrontar os cambios que poden sufrir os proxectos mentres se están executando, xerados principalmente por modificacións orzamentarias, de alcance ou de cronograma.

Unha dos assets máis importantes cos que contamos en Macrotest é a capacidade dos nosos PM para afrontar a incerteza propia de proxectos de I+D+i e poder manexar cada un dos proxectos de forma correcta para alcanzar os obxectivos. Podemos acompañarche neste desafío e traballar en equipo coa túa empresa. Contáctanos e comezamos a planificar o teu proxecto!

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará