Linkedin. Facebook. Twitter. Instagram. Youtube.

AJUDES

Kit Digital

Tot el que necessites per a digitalitzar la teva empresa
A #Macrotest ja hem iniciat el procés per a ser Agents Digitalitzadors

Què és el Kit Digital?

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles en el mercat per a aconseguir un avanç significatiu en el nivell de maduresa digital.

Amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència s'han proposat programes de subvencions que permetran l'adquisició i implantació massiva de solucions de digitalització. Des de la Unió Europea es destinaran més de 3.000 milions d'euros en subvencions per a Espanya procedents dels fons europeus “Next Generation EU” gestionats a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Logos kit digital
imagen de adn

necessites assessorament o saber sobre una altra mena de #ajudes?

| contacta amb nosotr@s.........................!

Quins són els requisits per a sol·licitar el bo Kit Digital?

Si compleixes les següents condicions, el programa Kit Digital està fet per a tu!

 • Ser una petita empresa, microempresa o autònom (entre 1 i 49 treballadors).
 • Complir els límits financers i efectius establerts en la categoria de la teva empresa.
 • Estar donat d'alta i complir amb l'obligatorietat mínima establerta en la convocatòria.
 • No tenir consideració d'empresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea, per una ajuda il·legal o incompatible.
 • No incórrer en cap prohibició de l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Qui pot sol·licitar la subvenció?

Les solucions digitals que s'inclouen en el Kit Digital estan orientades tant a petites com mitjanes empreses, independentment del seu sector o tipología. Pel que qualsevol PIME podrà sol·licitar la subvenció complint amb els requisits exigits.

Com sol·licitar el bo Kit Digital?

 • Entra en la pàgina web de Acelera pyme i accedeix a la seva àrea privada per a registrar-te.
 • Realitza el Test de Diagnòstic Digital per a conèixer el grau de digitalització de la teva PIME.
 • Tria les solucions de digitalització que s'inclouran en el programa de la subvenció i l'Agent Digitalitzador que l'implantarà.
 • Molt aviat podràs accedir als tràmits per a sol·licitar el bo Kit Digital.

Quina és la quantia del bo Kit Digital?

Segment 1

Petites empreses d'entre 10 i menys de 50 empleats.
Import màxim del bo digital: 12.000 €

Segment 2

Petites empreses d'entre 3 i menys de 10 empleats.
Import màxim del bo digital: 6.000 €

Segment 3

Petites empreses d'entre 0 i menys de 3 empleats.
Import màxim del bo digital: 2.000 €

La nostra carta Kit Digital

CATEGORIES DE SOLUCIONS DE DIGITALITZACIÓ
Lloc web i presència en internet, Comerç electrònic

Pack digital – Web Corporativa

Categoria 1: Lloc web i presència en internet

T'ajudem a construir una pàgina web capaç d'estar a l'altura de les grans empreses.

 • Direcció de projecte personalitzada.
 • Domini propi amb registre durant un any.
 • Allotjament web durant un any.
 • Disseny de la pàgina web (mínim de 3 pàgines o apartats).
 • Disseny responsive.
 • Accessibilitat AA.
 • Autogestionable:plataforma de gestió de continguts per a modificar el contingut de les seves pàgines web.
 • Posicionament bàsic en internet.
 • SEO bàsic: Anàlisi de paraules clau, SEO On-*Page (2 apartats), indexació i jerarquització del contingut.

Producte disponible per al segment 1 de l'ajuda

Preu: 1.595 € – 2.095 €

Kit Digital – Ecommerce

Categoria 2: Comerç Electrònic

Ven els teus productes o ofereix els teus serveis a través de la teva pàgina web o xarxes socials.

 • Direcció de projecte personalitzada.
 • Disseny d’Ecommerce autogestionable en easycommerce®, amb importació de fins a 100 referències.
 • Configuració de mètodes de pagament i logística d'enviaments.
 • Disseny Responsive.
 • Accessibilitat AA.
 • Posicionament bàsic en internet
 • SEO bàsic: Anàlisi de paraules clau, anàlisis de la competència, SEO OnPage (2 apartats), i indexació.
 • Autogestionable: plataforma de gestió de continguts per a modificar el contingut de les seves pàgines web.

Producte disponible per a tots els segments de l'ajuda

Preu: 3.517 € – 5.250 €

Gestió de clients

Categoria 4: Gestió de clients

Segment 1

Preu de la solució de 2.595 € a 4.000 €
(Màxim 4 usuaris i 40 hores de parametrització)

Segments 2 i 3

Preu de la solució de 1.295 € a 2.100 €
(Màxim 2 usuaris i 30 hores de parametrització)

Producte disponible per a tots els segments de l'ajuda.

Gestió personalitzada de projectes per a cada client i projecte.

 • Gestió de clients: Registre i anàlisi d'informació de clients per a descobrir potencials de vendes o serveis.
 • Gestió de clients potencials: Habilitació per a incloure leads manualment o a través d'importació. Utilització de dades per a facilitar la gestió comercial mitjançant regles de negoci personalitzades per a l'assignació de leads basada en criteris específics.
 • Gestió d'oportunitats: Automatització de l'enviament d'ofertes i pressupostos a clients potencials i seguiment de l'estat de cada oportunitat.
 • Accions comercials: Creació de tasques i accions comercials, ja sigui de manera manual o automàtica.
 • Planificació i *reporting: La solució facilitarà el monitoratge d'indicadors clau de rendiment (*KPIs), *pipeline i més, oferint diferents nivells de detall segons el perfil de l'usuari. Inclourà panells de control per al seguiment comercial, mostrant ràtios d'eficiència, estat de les fases, *pipeline i altres indicadors. Aquests panells proporcionaran dades mensuals, acumulatius i/o comparatius de diferents períodes comercials.
 • Alertes: Funcionalitat per a presentar alertes de clients en formats gràfics.
 • Gestió documental: Programari centralitzat per a manejar la documentació, permetent afegir i enllaçar arxius de totes les àrees de l'empresa.
 • Disseny *Responsive: La solució serà compatible amb tota mena de dispositius.
 • Integració amb plataformes diverses: Es disposarà de *APIs o serveis web per a la integració i consolidació de la informació i dades de la pime.

Inclou 2 anys de garantia.

Business Intelligence i Analítica

Categoria 5: Business Intelligence i Analítica

Explotació de dades de l'empresa per a la millora del procés de presa de decisions.

 • Integració de dades amb altres bases de dades: la solució permetrà l'accés a altres bases de dades i la realització de comparacions amb les dades exposades.
 • Emmagatzematge de dades: la solució haurà de proveir una capacitat d'emmagatzematge com a mínim d'1 GB per usuari.
 • Creació de panells de dades estructurades i visuals: la solució permetrà crear panells de dades personalitzades amb dades rellevants i diferents formes de visualització.
 • Exportació de dades: la solució permetrà l'exportació de dades a imatges o a documents d'Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes d'ús comú per als usuaris.

Producte disponible per a tots els segments de l'ajuda.

Preu des de: 2.000 €

Gestió de processos

Categoria 6: Gestió de processos

Segment 1

Preu de la solució de 6.195 € a 8.000 €
(Max.60 hores de parametrització i 15 usuaris)

Segments 2 i 3

Preu de la solució de 2.495 € a 3.000 €
(Max.45 hores de parametrització i 5 usuaris)

Segments 2 i 3

Preu de la solució de 695 € a 2.000 €
(Max.45 hores de parametrització i 2 usuaris)

Digitalització i optimització de processos i fluxos de treball: la solució facilitarà la gestió de processos com ara:

 • Comptabilitat i Finances: Maneig de comptes per cobrar i per pagar, administració d'actius, i elaboració d'informes financers i balanços.
 • Facturació: Simplificació de la facturació mitjançant la creació automàtica de pressupostos, albarans i factures.
 • Gestió de Projectes: Supervisió de pressupostos, costos, projeccions i maximització de l'ús de recursos./li>
 • Inventari: Administració de previsions, nivells d'estoc, enviaments, distribucions, devolucions i anul·lacions./li>
 • Compres i Pagaments: Organització de comandes de compra i relació amb proveïdors.
 • Recursos Humans: Administració de personal, incloent-hi nòmines i altres aspectes relacionats.
 • Logística: Control de flotes i planificació de rutes.
 • Integració amb Altres Plataformes: Connexió mitjançant *APIs o serveis web per a integrar-se amb altres sistemes.

La solució és actualitzable a noves versions i és escalable per a adaptar-se a creixements o modificacions en l'estructura de l'empresa.

Compliment Normatiu: Garanteix el compliment de la normativa vigent, especialment referent a facturació i comptabilitat segons el Reial decret 1619/2012, assegurant la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres.

Inclou 2 anys de garantia.

Presència avançada en internet

Categoria 11: Presència avançada en internet

Funcionalitats i/o serveis destinats a garantir la visibilitat del Beneficiari en la web, ampliant el seu espectre de clients potencials i elevant el flux de visitants en el seu(s) plataforma(s).

Producte disponible per a tots els segments de l'ajuda.

Preu de la solució de 2000 €

 • Posicionament bàsic en internet: Inclusió de dades fonamentals del negoci, informació de contacte i descripció de l'empresa en els principals llocs web, xarxes de negocis o directoris especialitzats.
 • Estudi de paraules clau: Gestió, recerca i avaluació de termes clau amb l'objectiu de crear tàctiques efectives que permetin als motors de cerca categoritzar adequadament el contingut i facilitar als usuaris trobar respostes pertinents a les seves cerques.
 • Anàlisi competència: És crucial efectuar un seguiment comparatiu amb la competència cada mes per a proveir a les empreses d'un coneixement clar sobre la seva posició relativa.
 • Optimització SEO On-Page: S'oferirà com a mínim l'optimització de dues (2) pàgines o seccions sota criteris SEU *On-*Page, millorant tant l'estructura com el contingut intern per a elevar la posició de la petita i mitjana empresa (pime) en els resultats naturals dels cercadors, optimitzant la indexació i organització del contingut.
 • Optimització SEO Off-Page: Aquest servei inclourà realitzar accions externes al lloc web per a enfortir la seva posició orgànica en la web.
 • Informes mensuals d'avançament: Es lliurarà un informe mensual sobre l'acompliment de les estratègies implementades per a conscienciar sobre el seu impacte en la visibilitat en línia de l'empresa beneficiada.

Marketplace

Categoria 12: Marketplace

Gestionar els productes o referències dels beneficiaris amb l'objectiu d'incrementar el volum de vendes de la marca, aprofitant de manera òptima els recursos disponibles, seleccionant els canals de distribució més apropiats i ajustant els productes o referències a les demandes del mercat.

Producte disponible per a tots els segments de l'ajuda.

Preu de la solució de 2000 €

 • Estudi previ d'alternatives i alta en la plataforma: Creació d'un compte i configuració del perfil del Beneficiari per la seva pròpia iniciativa, en almenys una (1) plataforma de Marketplace i en mínim un (1) país.
 • Anàlisi competència: Execució d'una anàlisi de mercat concentrat a identificar les particularitats dels competidors per a optimitzar la presa de decisions i obtenir un avantatge competitiu.
 • Desenvolupament de l'estratègia comercial: Creació de l'estratègia comercial enfocada a aconseguir els objectius proposats, dirigint els recursos disponibles cap a aquesta fi.
 • Elaboració del catàleg de productes: Examinació de les categories de productes per a triar, com a mínim, deu (10) productes que s'alineïn amb l'estratègia comercial, tret que el Beneficiari no compti amb aquesta quantitat de productes, en tal cas, la quantitat pot ser menor.
 • Redacció del contingut per al llistat: Establiment de, almenys, deu (10) descripcions per al catàleg de productes, tret que el Beneficiari no compti amb aquesta quantitat, i en aquest cas, la quantitat pot ser menor.
 • Registre de productes: Incorporació de, almenys, deu (10) productes/referencies, juntament amb les seves descripcions i fotografies detallades, en la plataforma, tret que el Beneficiari no compti amb aquesta quantitat, en tal situació, la quantitat pot ser menor, incloent-hi una descripció i fotografia individual per a cada article.
 

Bo d'innovació

Continuem posicionant-nos com a empresa innovadora, gràcies a l'Agència Gallega d' Innovació per seleccionar-nos per a ser part d'aquest Bo