Linkedin. Facebook. Twitter. Instagram. Youtube.

Como calcular e xestionar a pegada de carbono na túa empresa

Como calcular e xestionar a pegada de carbono na túa empresa
·
4 minutos de lectura
sostenibilidade

A sostenibilidade e a redución de emisións de gases de efecto invernadoiro son temas cada vez máis relevantes no ámbito empresarial. Calcular e xestionar a pegada de carbono converteuse nunha ferramenta esencial para evaluar e controlar o impacto ambiental dunha empresa. Nesta nota de blog, exploraremos os pasos clave para calcular e xestionar a pegada de carbono na túa organización.

 1. Comprender a pegada de carbono:
  A pegada de carbono é unha medida das emisións de gases de efecto invernadoiro (principalmente dióxido de carbono) liberadas polas actividades humanas. Estas emisións contribúen ao cambio climático e aos seus efectos adversos. Calcular a pegada de carbono é o primeiro paso para identificar as fontes de emisión e tomar medidas efectivas para reducila.
   
 2. Recopilación dos datos:
  Para calcular a pegada de carbono, é necesario recopilar datos precisos sobre o consumo de enerxía, uso de combustibles, viaxes, procesos de produción e outros aspectos relevantes da túa organización. Isto implica analizar rexistros internos, facturas e outras fontes de información para obter unha imaxe completa das actividades xeradoras de emisións.
   
 3. Factores da emisión:
  Unha vez que teñas os datos, deberás aplicar factores de emisión axeitados para convertilos en equivalentes de dióxido de carbono (CO2e). Estos factores varían según o tipo de actividade e os combustibles empregados. Emprega metodoloxías recoñecidas, como as proporcionadas polo GHG Protocol ou pola norma ISO 14064, para asegurar a precisión dos cálculos.
   
 4. Análise e resultados:
  Unha vez calculadas as emisións de cada fonte, poderás sumalas e obter a pegada de carbono total da túa empresa. Isto inclúe ás emisións directas (alcance 1), ás emisións indirectas da electricidade comprada (alcance 2) y ás emisións indirectas relacionadas coa cadena de suministro e coas actividades adicionais (alcance 3).
   
 5. Establecemento dos obxectivos:
  Establecer metas y obxectivos claros para a redución da pegada de carbono é fundamental. Baseándote nos resultados obtidos, define obxectivos realistas e alcanzables que te permitan disminuir as emisiones no tempo. Establece un plan de acción coas medidas concretas para lograr estos obxectivos.
   
 6. Implementación das medidas de redución:
  É hora de implementar medidas para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro. Isto pode incluir mellorar a eficiencia enerxética, adoptar fontes de enerxía renovable, promover prácticas sostibles na cadea de suministro, promover o traballo remoto e optimizar os procesos. Cada empresa debe identificar as accións máis adoitadas segundo o seu sector e os seus recursos dispoñibles.
   
 7. Compensación das emisións:
  Nalgúns casos, pode ser difícil lograr unha redución completa das emisións. A compensación das emisións pode ser unha opción complementaria. Invirte en proxectos de compensación confiables, como enerxía renovable ou proxectos de reforestación, para equilibrar as emisións restantes e contribuír á mitigación do cambio climático.
   
 8. Monitoreo e mellora continua:
  A xestión da pegada de carbono é un proceso en constante evolución. Realiza un seguimento regular das emisións, revisa os obxectivos e as accións implementadas e axusta a túa estratexia en función dos resultados obtidos. A mellora continua permitirache avanzar cara a unha maior sustentabilidade e reducir aínda máis a túa pegada de carbono.

En resumo, calcular e xestionar a pegada de carbono é esencial para as empresas que buscan ser máis sostibles e responsables ambientalmente. Ao medir, reducir e compensar as emisións de gases de efecto invernadoiro, as organizacións poden contribuir activamente á loita contra o cambio climático e marcar a diferenza. 

Dende Macrotest, sumámonos a esta loita e desenvolvimos unha calculadora da pegada de carbono, a cal axuda a monitorear e dar coñecemento dos niveis de contaminación que hai nas empresas, agora invitámoste a que inicies o teu camiño cara a sostenibilidade e fai que a túa empresa sexa parte do cambio positivo!

Está recibindo este correo electrónico porque visitou o noso sitio ou preguntou polo boletín periódico. Asegúrese de que as nosas mensaxes chegan á súa bandexa de entrada (e non ás súas carpetas de correo masivo ou lixo).
Política de privacidade | Darse de baixa