Linkedin. Facebook. Twitter. Instagram. Youtube.

AXUDAS

Kit Dixital

Todo o que necesitas para dixitalizar a túa empresa
En #Macrotest xa iniciamos o proceso para ser Axentes Dixitalizadores

Que é o Kit Dixital?

O Kit Dixital é unha iniciativa do Goberno de España, que ten como obxetivo subvencionar a implantación de solucións dixitais disponibles no mercado para conseguir un avance significativo no nivel de madurez dixital.

Co Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia propuxéronse programas de subvencións que permitirán a adquisición e a implantación masiva de solucións de dixitalización. Dende a Unión Europea destinaranse máis de 3.000 millóns de euros en subvencións para España procedentes dos fondos europeos “Next Generation EU” xestionados mediante o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Logos kit digital
imagen de adn

necesitas asesoramento ou saber sobre outro tipo de #axudas?

| contacta connosco.........................!

Cales son os requisitos para solicitar o bono Kit Dixital?

Se cumples as siguientes condicións, o programa Kit Dixital está feito para ti!

 • Ser unha pequena empresa, microempresa ou autónomo (entre 1 e 49 traballadores).
 • Cumplir os límites financieiros e efectivos establecidos na categoría da túa empresa.
 • Estar dado de alta e cumprir coa obligatoriedade mínima establecida na convocatoria.
 • Non ter consideración de empresa en crisis.
 • Estar ao corrente das obligacións tributarias e coa Seguridade Social.
 • Non estar suxeito a unha orde de recuperación pendente da Comisión Europea, por unha axuda ilegal ou incompatible.
 • Non incurrir en ninguna prohibición do artigo 13.2 da Ley 38/2003, do 17 de novembro.

Quen pode solicitar a subvención?

As solucións dixitais que se inclúen no Kit Digital están orientadas tanto a pequenas como medianas empresas, independentemente do seu sector ou tipoloxía. Polo que cualquera PEME poderá solicitar a subvención cumplindo cos requerimentos esixidos.

Como solicitar o bono Kit Dixital?

 • Entra na páxina web de Acelera pyme e accede a súa área privada para rexistrarte.
 • Realiza o Test de Diagnóstico Dixital para coñecer o grado de dixitalización da túa PEME.
 • Elixe as solucións de dixitalización que se incluirán no programa da subvención e o Axente Dixitalizador que o implantará
 • Moi pronto poderás acceder aos trámites para solicitar o bono Kit Dixital.

Cal é a cuantía do bono Kit Dixital?

Segmento 1

Pequenas empresas de entre 10 e menos de 50 empregados.
Importe máximo do bono dixital: 12.000 €

Segmento 2

Pequenas empresas de entre 3 e menos de 10 empregados.
Importe máximo do bono dixital: 6.000 €

Segmento 3

Pequenas empresas de entre 0 e menos de 3 empregados.
Importe máximo do bono dixital: 2.000 €

A nosa carta Kit Dixital

CATEGORÍAS DE SOLUCIÓNS DE DIXITALIZACIÓN
Sitio web e presencia en internet, Comercio electrónico, Xestión de clientes, Business Inteligence e Analítica, Xestión de procesos, Presenza avanzada na internet, Marketplace

Pack dixital – Web Corporativa

Categoría 1: Sitio web e presencia en internet

Axudámoste a construir unha páxina web capaz de estar á altura das grandes empresas

 • Dirección de proxecto personalizada
 • Dominio propio con rexistro durante un ano.
 • Hospedaxe web durante un ano.
 • Deseño da páxina web (mínimo de 3 páxinas ou apartados).
 • Deseño responsive
 • Accesibilidade AA.
 • Autoxestionable:plataforma de xestión de contidos para modificar o contido das súas páxinas web.
 • Posicionamiento básico en internet.
 • SEO básico: Análise de palabras clave, SEO On-Page (2 apartados), indexación e xerarquización do contido.

Produto dispoñible para o segmento 1 da axuda

Prezo: 1.595 € – 2.095 €

Kit Dixital – Ecommerce

Categoría 2: Comercio Electrónico

Vende os teus produtos ou ofrece os teus servicios mediante a túa páxina web ou redes sociais.

 • Dirección do proxecto personalizada.
 • Deseño de Ecommerce autoxestionable en easycommerce®, coa importación de ata 100 referencias
 • Configuración de métodos de pago e loxística de envíos.
 • Deseño Responsive.
 • Accesibilidade AA.
 • Posicionamiento básico en internet.
 • SEO básico: Análise de palabras clave, análise da competencia, SEO On-Page (2 apartados), e indexación.
 • Autoxestionable: plataforma de xestión de contidos para modificar o contido das súas páxinas web

Produto dispoñible para todos os segmentos da axuda

Prezo: 3.517 € – 5.250 €

Xestión de clientes

Categoría 4: Xestión de clientes

Segmento 1
Prezo da solución de 2.595 € a 4.000 €
(Máximo 4 usuarios e 40 horas de parametrización)

Segmentos 2 e 3
Prezo da solución de 1.295 € a 2.100 €
(Máximo 2 usuarios e 30 horas de parametrización)

Produto dispoñible para todos os segmentos da axuda.

Xestión personalizada de proxectos para cada cliente e proxecto. 

 • Xestión de clientes: Rexistro e análise de información de clientes para descubrir potenciais de vendas ou servizos.
 • Xestión de clientes potenciais: Habilitación para incluír leads manualmente ou a través de importación. Utilización de datos para facilitar a xestión comercial mediante regras de negocio personalizadas para a asignación de leads baseada en criterios específicos.
 • Xestión de oportunidades: Automatización do envío de ofertas e orzamentos a clientes potenciais e seguimento do estado de cada oportunidade.
 • Accións comerciais: Creación de tarefas e accións comerciais, xa sexa de maneira manual ou automática.
 • Planificación e reporting: A solución facilitará a vixilancia de indicadores clave de rendemento (KPIs), pipeline e máis, ofrecendo distintos niveis de detalle segundo o perfil do usuario. Incluirá paneis de control para o seguimento comercial, mostrando cocientes de eficiencia, estado das fases, pipeline e outros indicadores. Estes paneis proporcionarán datos mensuais, acumulativos e/o comparativos de distintos períodos comerciais.
 • Alertas: Funcionalidade para presentar alertas de clientes en formatos gráficos.
 • Xestión documental: Software centralizado para manexar a documentación, permitindo engadir e enlazar arquivos de todas as áreas da empresa.
 • Deseño Responsive: A solución será compatible con todo tipo de dispositivos.
 • Integración con plataformas diversas: Dispoñerase de APIs ou servizos web para a integración e consolidación da información e datos da peme.

Inclúe 2 anos de garantía.

Business Intelligence e Analítica

Categoría 5: Business Intelligence e Analítica

Explotación de datos da empresa para a mellora do proceso de toma de decisións.

 • Integración de datos con outras bases de datos: a solución permitirá o acceso a outras bases de datos e a realización de comparacións cos datos expostos.
 • Almacenamento de datos: a solución deberá prover unha capacidade de almacenamento como mínimo de 1 GB por usuario.
 • Creación de paneis de datos estruturados e visuais: a solución permitirá crear paneis de datos personalizados con datos relevantes e distintas formas de visualización.
 • Exportación de datos: a solución permitirá a exportación de datos a imaxes ou a documentos de Excel, creando sinerxias e compatibilidades con distintos programas de uso común para os usuarios.

Produto dispoñible para todos os segmentos da axuda.

Prezo desde: 2.000 €

Xestión de procesos

Categoría 6: Xestión de procesos

Produto dispoñible para todos os segmentos da axuda.

Segmento 1
Prezo da solución de 6.195 € a 8.000 €
(Max.60 horas de parametrización e 15 usuarios)

Segmentos 2 e 3
Prezo da solución de 2.495 € a 3.000 €
(Max.45 horas de parametrización e 5 usuarios)

Segmentos 2 e 3
Prezo da solución de 695 € a 2.000 €
(Max.45 horas de parametrización e 2 usuarios)

Dixitalización e optimización de procesos e fluxos de traballo: a solución facilitará a xestión de procesos tales como:

 • Contabilidade e Finanzas: Manexo de contas por cobrar e por pagar, administración de activos, e elaboración de informes financeiros e balances.
 • Facturación: Simplificación da facturación mediante a creación automática de orzamentos, albarás e facturas.
 • Xestión de Proxectos: Supervisión de orzamentos, custos, proxeccións e maximización do uso de recursos.
 • Inventario: Administración de previsións, niveis de stock, envíos, distribucións, devolucións e anulacións.
 • Compras e Pagos: Organización de pedidos de compra e relación con provedores.
 • Recursos Humanos: Administración de persoal, incluíndo nóminas e outros aspectos relacionados.
 • Loxística: Control de frotas e planificación de roteiros.
 • Integración con Outras Plataformas: Conexión mediante APIs ou servizos web para integrarse con outros sistemas.

A solución é actualizable a novas versións e é escalable para adaptarse a crecementos ou modificacións na estrutura da empresa.

Cumprimento Normativo: Garante o cumprimento da normativa vixente, especialmente no referente a facturación e contabilidade segundo o Real Decreto 1619/2012, asegurando a integridade, conservación, accesibilidade, lexibilidade, rastrexabilidade e inalterabilidade dos rexistros.

Inclúe unha garantía de 2 anos.

Presenza avanzada en internet

Categoría 11: Presenza avanzada en internet

Funcionalidades e/o servizos destinados a garantir a visibilidade do Beneficiario na web, ampliando o seu espectro de clientes potenciais e elevando o fluxo de visitantes no seu(s) plataforma(s).

Produto dispoñible para todos os segmentos da axuda.

Prezo da solución de 2000 €

 • Posicionamento básico na internet: Inclusión de datos fundamentais do negocio, información de contacto e descrición da empresa nos principais sitios web, redes de negocios ou directorios especializados.
 • Estudo de palabras chave: Xestión, investigación e avaliación de termos crave co obxectivo de crear tácticas efectivas que permitan aos motores de procura categorizar adecuadamente o contido e facilitar aos usuarios achar respostas pertinentes ás súas procuras.
 • Análise competencia: É crucial efectuar un seguimento comparativo coa competencia cada mes para prover ás empresas dun coñecemento claro sobre a súa posición relativa.
 • Optimización SÉ On-Page: Ofrecerase como mínimo a optimización de dúas (2) páxinas ou seccións baixo criterios SÉ On-Page, mellorando tanto a estrutura como o contido interno para elevar a posición da pequena e mediana empresa (peme) nos resultados naturais dos buscadores, optimizando a indexación e organización do contido.
 • Optimización SÉ Off-Page: Este servizo incluirá realizar accións externas ao sitio web para fortalecer a súa posición orgánica na web.
 • Reportes mensuais de avance: Entregarase un informe mensual sobre o desempeño das estratexias implementadas para concienciar sobre o seu impacto na visibilidade en liña da empresa beneficiada.

Marketplace

Categoría 12: Marketplace

Xestionar os produtos ou referencias dos beneficiarios co obxectivo de incrementar o volume de vendas da marca, aproveitando de maneira óptima os recursos dispoñibles, seleccionando as canles de distribución máis apropiados e axustando os produtos ou referencias ás demandas do mercado.

Produto dispoñible para todos os segmentos da axuda.

Prezo da solución de 2000 €

 • Estudo previo de alternativas e alta na plataforma: Creación dunha conta e configuración do perfil do Beneficiario pola súa propia iniciativa, en polo menos una (1) plataforma de Marketplace e en mínimo un (1) país.
 • Análise competencia: Execución dunha análise de mercado concentrado en identificar as particularidades dos competidores para optimizar a toma de decisións e obter unha vantaxe competitiva.
 • Desenvolvemento da estratexia comercial: Creación da estratexia comercial enfocada en alcanzar os obxectivos propostos, dirixindo os recursos dispoñibles cara a este fin.
 • Elaboración do catálogo de produtos: Examinación das categorías de produtos para elixir, como mínimo, dez (10) produtos que se aliñen coa estratexia comercial, a menos que o Beneficiario non conte con esta cantidade de produtos, en tal caso, a cantidade pode ser menor.
 • Redacción do contido para a listaxe: Establecemento de, polo menos, dez (10) descricións para o catálogo de produtos, a menos que o Beneficiario non conte con esta cantidade, nese caso, a cantidade pode ser menor.
 • Rexistro de produtos: Incorporación de, polo menos, dez (10) produtos/referencias, xunto coas súas descricións e fotografías detalladas, na plataforma, a menos que o Beneficiario non conte con esta cantidade, en tal situación, a cantidade pode ser menor, incluíndo unha descrición e fotografía individual para cada artigo.
 

Bono de innovación

Continuamos posicionándonos como empresa innovadora, grazas á Axencia Galega de Innovación por seleccionarnos para formar parte deste Bono