Linkedin. Facebook. Twitter. Instagram. Youtube.

AJUDES

Kit Digital

Tot el que necessites per a digitalitzar la teva empresa
A #Macrotest ja hem iniciat el procés per a ser Agents Digitalitzadors

Què és el Kit Digital?

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles en el mercat per a aconseguir un avanç significatiu en el nivell de maduresa digital.

Amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència s'han proposat programes de subvencions que permetran l'adquisició i implantació massiva de solucions de digitalització. Des de la Unió Europea es destinaran més de 3.000 milions d'euros en subvencions per a Espanya procedents dels fons europeus “Next Generation EU” gestionats a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Logos kit digital
imagen de adn

¿necessites assessorament o saber sobre una altra mena de #ajudes?

| contacta amb nosotr@s.........................!

Quins són els requisits per a sol·licitar el bo Kit Digital?

Si compleixes les següents condicions, el programa Kit Digital està fet per a tu!

 • Ser una petita empresa, microempresa o autònom (entre 1 i 49 treballadors).
 • Complir els límits financers i efectius establerts en la categoria de la teva empresa.
 • Estar donat d'alta i complir amb l'obligatorietat mínima establerta en la convocatòria.
 • No tenir consideració d'empresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea, per una ajuda il·legal o incompatible.
 • No incórrer en cap prohibició de l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Qui pot sol·licitar la subvenció?

Les solucions digitals que s'inclouen en el Kit Digital estan orientades tant a petites com mitjanes empreses, independentment del seu sector o tipología. Pel que qualsevol PIME podrà sol·licitar la subvenció complint amb els requisits exigits.

Com sol·licitar el bo Kit Digital?

 • Entra en la pàgina web de Acelera pyme i accedeix a la seva àrea privada per a registrar-te.
 • Realitza el Test de Diagnòstic Digital per a conèixer el grau de digitalització de la teva PIME.
 • Tria les solucions de digitalització que s'inclouran en el programa de la subvenció i l'Agent Digitalitzador que l'implantarà.
 • Molt aviat podràs accedir als tràmits per a sol·licitar el bo Kit Digital.

Quina és la quantia del bo Kit Digital?

Segment 1

Petites empreses d'entre 10 i menys de 50 empleats.
Import màxim del bo digital: 12.000 €

Segment 2

Petites empreses d'entre 3 i menys de 10 empleats.
Import màxim del bo digital: 6.000 €

Segment 3

Petites empreses d'entre 0 i menys de 3 empleats.
Import màxim del bo digital: 2.000 €

La nostra carta Kit Digital

CATEGORIES DE SOLUCIONS DE DIGITALITZACIÓ
Lloc web i presència en internet, Comerç electrònic

Pack digital – Web Corporativa

Categoria 1: Lloc web i presència en internet

T'ajudem a construir una pàgina web capaç d'estar a l'altura de les grans empreses.

 • Direcció de projecte personalitzada.
 • Domini propi amb registre durant un any.
 • Allotjament web durant un any.
 • Disseny de la pàgina web (mínim de 3 pàgines o apartats).
 • Disseny responsive.
 • Accessibilitat AA.
 • Autogestionable:plataforma de gestió de continguts per a modificar el contingut de les seves pàgines web.
 • Posicionament bàsic en internet.
 • SEO bàsic: Anàlisi de paraules clau, SEO On-*Page (2 apartats), indexació i jerarquització del contingut.

Producte disponible per al segment 1 de l'ajuda

Preu: 1.595 € – 2.095 €

Kit Digital – Ecommerce

Categoria 2: Comerç Electrònic

Ven els teus productes o ofereix els teus serveis a través de la teva pàgina web o xarxes socials.

 • Direcció de projecte personalitzada.
 • Disseny d’Ecommerce autogestionable en easycommerce®, amb importació de fins a 100 referències.
 • Configuració de mètodes de pagament i logística d'enviaments.
 • Disseny Responsive.
 • Accessibilitat AA.
 • Posicionament bàsic en internet
 • SEO bàsic: Anàlisi de paraules clau, anàlisis de la competència, SEO OnPage (2 apartats), i indexació.
 • Autogestionable: plataforma de gestió de continguts per a modificar el contingut de les seves pàgines web.

Producte disponible per a tots els segments de l'ajuda

Preu: 3.517 € – 5.250 €

Gestió de clients

Categoria 4: Gestió de clients

Segment 1
Preu de la solució de 2.595 € a 4.000 €
(Màxim 4 usuaris i 40 hores de parametrització)

Segments 2 i 3
Preu de la solució de 1.295 € a 2.100 €
(Màxim 2 usuaris i 30 hores de parametrització)

Producte disponible per a tots els segments de l'ajuda

Gestió personalitzada de projectes per a cada client i projecte.

 • Gestió de clients: Registre i anàlisi d'informació de clients per descobrir potencials de vendes o serveis.
 • Gestió de clients potencials: Habilitació per incloure leads manualment o a través d'importació. Utilització de dades per facilitar la gestió comercial mitjançant regles de negoci personalitzades per a l'assignació de leads basada en criteris específics.
 • Gestió d'oportunitats: Automatització de l'enviament d'ofertes i pressupostos a clients potencials i seguiment de l'estat de cada oportunitat.
 • Accions comercials: Creació de tasques i accions comercials, ja sigui de manera manual o automàtica.
 • Planificació i reporting: La solució facilitarà el seguiment d'indicadors clau de rendiment (KPIs), pipeline i més, oferint diferents nivells de detall segons el perfil de l'usuari. Inclourà panells de control per al seguiment comercial, mostrant ratis d'eficiència, estat de les fases, pipeline i altres indicadors. Aquests panells proporcionaran dades mensuals, acumulatives i/o comparatives de diferents períodes comercials.
 • Alertes: Funcionalitat per presentar alertes de clients en formats gràfics
 • Gestió documental: Programari centralitzat per gestionar la documentació, permetent afegir i enllaçar fitxers de totes les àrees de l'empresa.
 • Disseny Responsive: La solució serà compatible amb tot tipus de dispositius.
 • Integració amb plataformes diverses: Es disposarà d'APIs o serveis web per a la integració i consolidació de la informació i dades de la pime.

Inclou 2 anys de garantia.

Business Intelligence i Anàlisi

Categoria 5: Intel·ligència de Negoci i Anàlisi

Explotació de dades de l'empresa per a millorar el procés de presa de decisions.

 • Integració de dades amb altres bases de dades: la solució permetrà l'accés a altres bases de dades i la realització de comparacions amb les dades exposades.
 • Emmagatzematge de dades: la solució haurà de proveir una capacitat d'emmagatzematge com a mínim d'1 GB per usuari.
 • Creació de panells de dades estructurats i visuals: la solució permetrà crear panells de dades personalitzats amb dades rellevants i diferents formes de visualització.
 • Exportació de dades: la solució permetrà l'exportació de dades a imatges o a documents d'Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes d'ús comú per als usuaris.

Producte disponible per a tots els segments de l'ajuda.

Preu des de 2.000 €

Gestió de processos

Categoria 6: Gestió de processos

Producte disponible per a tots els segments de l'ajuda.

Segment 1
Preu de la solució de 6.195 € a 8.000 €
(Max. 60 hores de parametrització i 15 usuaris)

Segments 2 i 3
Preu de la solució de 2.495 € a 3.000 €
(Max. 45 hores de parametrització i 5 usuaris)

Segments 2 i 3
Preu de la solució de 695 € a 2.000 €
(Max. 45 hores de parametrització i 2 usuaris)

 • Digitalització i optimització de processos i fluxos de treball: la solució facilitarà la gestió de processos com ara:
  • Comptabilitat i Finances: Gestió de comptes a cobrar i a pagar, administració d'actius, i elaboració d'informes financers i balanços.
  • Facturació: Simplificació de la facturació mitjançant la creació automàtica de pressupostos, albarans i factures.
  • Gestió de Projectes: Supervisió de pressupostos, costos, projeccions i maximització de l'ús de recursos.
  • Inventari: Administració de previsions, nivells d'estoc, enviaments, distribucions, devolucions i anul·lacions.
  • Compres i Pagaments: Organització de comandes de compra i relació amb proveïdors.
  • Recursos Humans: Administració de personal, incloent nòmines i altres aspectes relacionats.
  • Logística: Control de flotes i planificació de rutes.
 • Integració amb Altres Plataformes: Connexió mitjançant APIs o serveis web per integrar-se amb altres sistemes.

La solució és actualitzable a noves versions i és escalable per adaptar-se a creixements o modificacions en l'estructura de l'empresa.

Compliment Normatiu: Garanteix el compliment de la normativa vigent, especialment pel que fa a facturació i comptabilitat segons el Reial Decret 1619/2012, assegurant la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres.

Inclou una garantia de 2 anys.

Presència avançada a internet

Categoria 11: Presència avançada a internet

Funcionalitats i/o serveis destinats a garantir la visibilitat del Beneficiari a la web, ampliant el seu espectre de clients potencials i augmentant el flux de visitants a la/s seva/es plataforma/es.

Producte disponible per a tots els segments de l'ajuda.

Preu de la solució de 2000 €

 • Posicionament bàsic a internet: Inclusió de dades fonamentals del negoci, informació de contacte i descripció de l'empresa als principals llocs web, xarxes de negocis o directoris especialitzats.
 • Estudi de paraules clau: Gestió, investigació i avaluació de termes clau amb l'objectiu de crear tàctiques efectives que permetin als motors de cerca categoritzar adequadament el contingut i facilitar als usuaris trobar respostes pertinents a les seves cerques.
 • Anàlisi de competència: És crucial realitzar un seguiment comparatiu amb la competència cada mes per proveir a les empreses d'un coneixement clar sobre la seva posició relativa.
 • Optimització SEO On-Page: Es oferirà com a mínim l'optimització de dues (2) pàgines o seccions sota criteris SEO On-Page, millorant tant l'estructura com el contingut intern per elevar la posició de la petita i mitjana empresa (pime) en els resultats naturals dels cercadors, optimitzant la indexació i organització del contingut.
 • Optimització SEO Off-Page: Aquest servei inclourà realitzar accions externes al lloc web per reforçar la seva posició orgànica a la web.
 • Informes mensuals de progrés: S'entregarà un informe mensual sobre el rendiment de les estratègies implementades per concienciar sobre el seu impacte en la visibilitat online de l'empresa beneficiada.

Mercat en línia

Categoria 12: Mercat en línia

Gestionar els productes o referències dels beneficiaris amb l'objectiu d'incrementar el volum de vendes de la marca, aprofitant de manera òptima els recursos disponibles, seleccionant els canals de distribució més apropiats i ajustant els productes o referències a les demandes del mercat.

Producte disponible per a tots els segments de l'ajuda.

Preu de la solució de 2000 €

 • Estudi previ d'alternatives i alta a la plataforma: Creació d'un compte i configuració del perfil del Beneficiari per la seva pròpia iniciativa, en almenys una (1) plataforma de Mercat en línia i en mínim un (1) país.
 • Anàlisi de la competència: Execució d'un anàlisi de mercat concentrat en identificar les particularitats dels competidors per optimitzar la presa de decisions i obtenir una avantatge competitiva.
 • Desenvolupament de l'estratègia comercial: Creació de l'estratègia comercial enfocada a assolir els objectius proposats, dirigint els recursos disponibles cap a aquest fi.
 • Elaboració del catàleg de productes: Examinació de les categories de productes per triar, com a mínim, deu (10) productes que s'alinien amb l'estratègia comercial, llevat que el Beneficiari no compti amb aquesta quantitat de productes, en tal cas, la quantitat pot ser inferior.
 • Redacció del contingut per a la llista: Establiment de, com a mínim, deu (10) descripcions per al catàleg de productes, llevat que el Beneficiari no compti amb aquesta quantitat, en qualsevol cas, la quantitat pot ser inferior.
 • Registre de productes: Incorporació d'almenys deu (10) productes/referències, juntament amb les seves descripcions i fotografies detallades, a la plataforma, llevat que el Beneficiari no compti amb aquesta quantitat, en tal situació, la quantitat pot ser inferior, incloent una descripció i fotografia individual per a cada article.
 

Bo d'innovació

Continuem posicionant-nos com a empresa innovadora, gràcies a l'Agència Gallega d' Innovació per seleccionar-nos per a ser part d'aquest Bo